Praha 9 bude o záchranu parku OSN bojovat

Včera na Zastupitelstvu MČ Prahy 9 jsem viděla, jak občané, podpoření peticí NE zastavění náměstí OSN přesvědčili radnici Prahy 9, aby učinila kroky k záchraně parku viz usnesení níže.

Byla to těžká, ale i radostná společná práce.

Děkuji všem, kteří se do aktivit zapojili. Děkuji těm, kteří se připojili k petici, sebevědomým obyvatelům Prahy 9 a studentům Gymnázia Špitálská, kteří přišli osobně obhajovat své práva na kvalitní životní prostor.

Hurá :)

Kauzu budeme společně mapovat na fb profilu Ne zastavění náměstí OSN https://www.facebook.com/nezastaveninamestiOSN/ a zde  na krocanos.cz

Dana Balcarová (Piráti), zastupitelka MČ Prahy 9

——————————————————————————————————

Zastupitelstvo MČ Prahy 9 schválilo dne 20. 6. 2017 toto usnesení:

Zastupitelstvo MČ Prahy 9

1. se seznámilo s peticí Ne zastavění náměstí OSN ze dne 19. 6. 2017

2. pověřuje starostu Ing. Jarolíma a místostarostu Ing. Doležala k jednání s vlastníkem dotčených pozemků s cílem co největšího zachování zeleně na náměstí OSN

3. žádá IPR aby zpracoval a projednal s občany komplexní studii na kvalitní veřejných prostor na náměstí OSN se zapracováním potřeb občanů

4. ukládá starostovi předložit průběžnou informaci o probíhajících jednáních v termínu 19. 9. 2017

zastupitelka Dana Balcarová podala procedurální alternativní návrh s doplněním bodu 5. ukládá Komisi územního rozvoje a Komisi životního prostředí a dopravy, aby se na svém společném zářijovém jednání se tímto tématem zabývaly.

To je do usnesení nedostalo ale starosta Jarolím slíbil že Rada MČ Prahy uloží oběma komisím společné jednání za úkol.

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/06/21/radnice-prahy-9-bude-o-zachranu-parku-osn-usilovat/

Za 3 týdny petici podepsalo 3 558 lidí

Na zítřejším Zastupitelstvu MČ P9, občané Prahy 9 předloží petici „Ne zastavění parku na náměstí OSN“.

Interpelace občanu začínají zhruba v 10:15 v zasedací místnosti radnice Prahy 9 na adrese Sokolovská 14/324.

Pokud na Zastupitelstvo nedorazíte osobně, můžete se na jednání dívat v přímém přenosu na http://justin.tv/itpraha9 a podpořit nás držením palců.

Studenti Gymnázia Špitálská zabojovali, pro podporu petice sebrali 2 241 podpisů

Elektronickou petici podepsalo 470 lidí. Stovky podpisů také sebrali obyvatelé z okolí náměstí OSN, kteří obešli své sousedy.

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/06/19/za-3-tydny-petici-podepsalo-3-558-lidi/

Elektronická petice: Ne zastavění náměstí OSN

Abychom vám usnadnili podepisování petice Ne zastavění náměstí OSN, vytvořili jsme pro vás také elektronickou petici.

Podepsat ji můžete na adrese: 

https://www.petice24.com/ne_zastavni_namsti_osn

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/06/04/elektronicka-petice-ne-zastaveni-namesti-osn/

Ne zastavění náměstí OSN

Pokud vás zajímá příští osud náměstí OSN, přijďte vyslovit svůj názor na zasedání zastupitelstva, které proběhne 20. června v 10:00 v budově radnice Prahy 9.

——————————————————–

Společně s dalšími občany se podílíme na vzniku petice za zachování stávající zeleně na náměstí OSN. Pokud jste proti zastavění nám. OSN, připojte svůj podpis k naší petici. Ještě většího efektu ale dosáhneme, pokud kromě toho budete tuto petici šířit dál, svým známým, přátelům, sousedům, osobně či přes sociální sítě.

Informace o plánech na zastavění zeleně najdete na našich stránkách.  

Petiční arch si můžete stáhnout na našich stránkách a po sběru podpisů doručit na některá z uvedených sběrných míst. Důležité: do 16. června!

Vše je přitom pouze a jenom na nás! Čím více podpisů shromáždíme, tím větší váhu bude petice mít! V tom je naše síla něco změnit!  

ke stažení:

Výzva petice 2017

Petice OSN podpisový arch

elektronická petice: https://www.petice24.com/ne_zastavni_namsti_osn

———————————————-

PETICE – Ne zastavění náměstí OSN

Touto peticí žádáme, aby byla zachována stávající rozloha parku na veřejném prostranství náměstí OSN. Jsme proti plánované zástavbě centrálního náměstí Prahy 9 dalšími obchodně-administrativními či bytovými komplexy.

Současně požadujeme veřejnou diskuzi s občany i s odborníky o konečné podobě nám. OSN.

Odůvodnění: Zastavění zelené odpočinkové plochy je v rozporu s potřebami obyvatel. Praha 9 citelně postrádá centrální veřejný prostor, přičemž jediný vhodný prostor, který má všechny předpoklady se tímto prostorem stát je právě náměstí OSN. Nyní je park na náměstí OSN ohrožen zastavěním dalšími obchodně administrativními a bytovými komplexy. Což je v jasném rozporu se zájmem a potřebami občanů Prahy 9, ale i s konceptem Územního plánu z roku 2009, podle kterého má náměstí OSN plnit funkci „lokálního centra“. Dalším důvodem, který mluví proti zastavění je zatížení náměstí OSN smogem z automobilové dopravy, které zeleň na náměstí alespoň částečně kompenzuje. Pokud by se měly uskutečnit plány developerů, tyto zdraví škodlivé a nepříznivé podmínky by se ještě zhoršily.

 Přispějte k zachování zeleného náměstí OSN svým podpisem!

 Sběr podpisů pod petici bude ukončen 16. června 2017

Na doručovacích adresách se můžete do archu rovnou podepsat či vyzvednout prázdné petiční archy, ty jsou i ke stažení zde:

Výzva petice 2017

Petice OSN podpisový arch 

 

Podpisové archy (nemusí být vyplněné všechny řádky tabulky) odevzdejte do 16. 6. 2017

Adresa pro podepisování a doručování:

JUDr. Jitka Němcová (Prouzova 2, P9) Po + St 15:00 – 17:00,

Gymnázium Špitálská (Špitálská 2, P9) vrátnice, denně 7:00-20:00, v pátek do 18:00

Adresa pouze pro doručování: schránka spolku Krocan (Pod Krocínkou 6, P9)

Kontaktní email: radiala@seznam.cz

 

Pokud vás zajímá příští osud náměstí OSN, přijďte vyslovit svůj názor na zasedání zastupitelstva, které proběhne 20. června v 10:00 v budově radnice Prahy 9.

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/05/29/ne-zastaveni-namesti-osn/

Zprávy z radnice o dopravním řešení na Krocínce

 

Děkujeme všem, že na radnici píšete a telefonujete a snažíte se situaci aktivně řešit. Věříme, že společně dosáhneme uspokojivého řešení aktuální dopravy na Krocínce.

Zprávy z radnice:::  mail od radního Holečka 19. května::: „… bohužel Polici ČR nám žádost o umístění Dopravního značení v
podobě zákazu vjezdu všech motorových vozidel mimo dopravní obsluhu,
zamítla.
V příloze posílám jejich vyjádření. Vyjádření policie ČR ke stažení
Budeme se snažit nalézt jiná řešení.“  

mail od radního Holečka 22. května:::„Navrhneme umístit zákazové značky tak, aby byla zachována možnost se na Krocínku dostat a osadíme jen ty nejvytíženější ulice a to je Nad Krocínkou z Vysočanské,  Letňanskou z Čakovické a Pod Krocínkou z ulice Ke Klíčovu.
Doufám, že s tímto návrhem již nebude mít Policie problém.“

Věříme, že situaci radnice rychle vyřeší.

Zprávy od obavytel::: dnes přišel mail od Michaely,  citujeme část textu:::„… asi již o tomto stanovisku PČR víte; bude nutné zvážit odvolání či jakýkoli jiný prostředek. Rozhodnutí „od úřednického“ stolu nebo max. místní šetření v době mimo ranní a odpolední špičku není relevantní.
Nelze, abychom my rezidenti byli denně od brzkých ranních hodin obtěžováni hlukem projíždějících, troubících kolon aut, kteří ani v nejmenším nedodržují předepsanou rychlost v obydlené zástavbě. Prozatímní přechody pro chodce jsou téměř zbytečné, nejsou absolutně motoristy respektovány.
Jako alespoň minimální opatření navrhuji rozestavět „papírové“ policejní figuríny v životní velikosti, příp. s dalekohledem na očích. Uplatnili se již na různých místech po středních Čechách, proč tedy ne i u nás v ulici, když už tam PČR nechce poslat ty opravdové dopraváky. Posílám odkaz na stránky, kde takové makety nabízejí:
http://www.hit-hofman.cz/cz/maketa-policisty ., Z různých posudků vyplývá, že projíždějící řidiči min. sníží rychlost a zvýší pozornost.“

Od obyvatel Krocínky jsme také dostali návrh značení se zákazem vjezdu na kruhové křižovatce Klíčovská viz obrázek

 

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/05/28/zpravy-z-radnice-o-dopravnim-reseni-na-krocince/

Erb hraběte Krocína a valná hromada Krocana

 

 

 

 

 

 

v neděli 21. května jsme jako vždy oslavili Erb hraběte Krocína, zároveň proběhla i naše valná hromada. Všem, kteří přišli děkujeme, samozřejmě děkujeme i těm, kteří se na přípravě našeho jako vždy milého setkání nezištně podíleli.

Josef Rauvolf, předseda spolku Krocan, o.s.

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/05/24/vazeni-a-mili-pratele-a-clenove-krocana/

Kdo rozhodne o zastavění náměstí OSN?

Projednávání budoucí podoby náměstí OSN, které proběhlo v pondělí 22. května, přineslo zajímavé poznatky (k tématu též článek v MF Dnes, 23. 5. 2017 >>> odkaz na článek na idnes.cz ). Poté, co pan architekt představil svůj projekt zástavby, plánované společností STRM Beta, a. s., došlo na dotazy občanů, kteří zcela zaplnili zasedací síň.Pokud bychom měli zjednodušit, většinou se točily kolem jediného: jak bude „Administrativně rezidenční komplex Freyova“ vypadat, jak zasáhne do jejich života, a hlavně, jak se změní stávající podoba parku na náměstí OSN. Protože, byť se tomu zástupci investora bránili, čtyři budovy, které by rádi postavili, ukrojí z náměstí OSN nemalý díl.

 Nejdůležitější ovšem je, zdali je možné celé této akci zabránit. Akci, na jejímž začátku stála radnice, která v roce 2002 dotčené (a další) pozemky směnila, aby nemusela platit výstavbu nové budovy radnice. Místostarosta Marek Doležal, který byl projednávání též přítomen, připustil, že možnost na zvrácení zastavění náměstí OSN existuje. Nebylo by to sice jednoduché a nějaký čas by to trvalo, nicméně, jak řekl, tato možnost existuje. A onou možností je změna územního plánu, protože v současné době jsou pozemky vedeny jako stavební. Změny územního plánu provádí magistrát, žádost může podat i městská část.

Jde tedy o to, přesvědčit naši radnici, politiky, kteří mají být našimi zástupci, aby o tuto změnu požádali. Místostarosta Doležal přitom výslovně neřekl, že by něco takového radnice nemohla udělat, zároveň ale – pochopitelně – neřekl, že by se do něčeho podobného radnice zrovna hrnula. Jde tedy o to, vyvolat dostatečný tlak ze strany občanů a na příštím zasedání zastupitelstva, které proběhne 20. června od 10 hodin požadovat, aby se zastupitelstvo (a následně další instance) žádostí o tuto změnu územního plánu zabývaly. Zvláště pokud, jak již bylo řečeno, na začátku toho všeho stála právě radnice, přičemž někteří aktéři tehdejší vypečené transakce na ní stále působí.

Samozřejmě, investor by po radnici logicky požadoval náhradu, ale podle Doležalových slov i to by bylo řešitelné. A opět – pochopitelně – neřekl, že by se do něčeho podobného radnice zrovna hrnula. Ale na druhou stranu, nebudou zase někdy volby?

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/05/23/kdo-rozhodne-o-zastaveni-namesti-osn/

Exkurze do Klíčovských sadů, 24. května

Když se řekne sad, vybaví se nám ovoce a tedy něco dobrého k jídlu pro nás, pro člověka. Klíčovské sady však nejsou jen zdrojem potravy pro člověka. Na vycházce se seznámíme s místními druhy a odrůdami ovocných stromů, rostlin a živočichů a budeme poznávat, jak jsou jejich životy propojeny. Akce je vhodná pro amatérské přírodovědce ve věku 6-99 let.

PRŮVODCE

… Ing. Kateřina Zímová je krajinná ekoložka na volné noze. Její vizí je propojovat příběhy lidí a přírody, jakožto dvě hlavní složky životního prostředí. V této oblasti zpracovává odborné posudky, projekty a věnuje se vzdělávání. Současně působí jako předsedkyně neziskové organizace CooLAND, zabývající se ochranou zemědělské krajiny.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK A REGISTRACE

… 60 Kč / dospělý, 30 Kč / dítě do 15 let (platba na místě)
… počet účastníků omezen
…přihlášení ZDE nebo na tel. 733 764 980

MÍSTO SETKÁNÍ

… na autobusové zastávce Klíčov
… kam se dostanete busem číslo 151 z Vysočanské nebo Proseka

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/05/23/exkurze-do-klicovskych-sadu-24-kvetna/

Náměstí OSN má být zastavěno!

Na úřední desce naší radnice se objevila pozvánka viz obrazek, v níž společnost STRM Beta, a.s. zve na „veřejné projednání plánované výstavby projektu ‘Administrativně rezidenční komplex Freyova’ umístěného mezi ulicemi Freyova, Špitálská a Prouzova.“

Celá záležitost je přitom krajně podezřelá – již sama lokalizace „projektu“ je totiž zavádějící, samozřejmě se jedná o náměstí OSN. A to chce nyní někdo zastavět. Nejspíš ale nechce budit pozornost a tak o náměstí OSN mlčí a doufá, že si toho nikdo nevšimne. Zobrazit celý článek »

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/05/16/namesti-osn-ma-byt-zastaveno/

Radní Davídek na cestách

Doporučujeme vám zajímavý článek, který nepotřebuje žádný další komentář, obrázek si jistě uděláte sami..

scan z časopisu FaktorS

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/05/10/radni-davidek-na-cestach/

Výročí erbu hraběte Krocína a Valná hromada o.s. KROCAN

Zvaní jsou všichni 21. května na Květinové hřiště Krocínka

Vezměte sebou své rodiny, děti, pití i skleničky, popř. sedátka, deky i cokoliv dalšího, co dům dá…   Krocan jistě také něčím přispěje k lepšímu. V každém případě můžete počítat s příjemným podvečerem, a rozejdeme se, až se nám bude chtít…

Pro děti bude již od 18:00 připraven krátký program, seznámíme se s technikou frotáže a dekalku a vytvoříme hraběti Krocínovi nový rytířský styl

Valnou hromadu spolku Krocan zahájíme v 19:00 . Členům a příznivcům představíme program další činnosti a také výroční zprávu za rok 2016. Popovídáme si o radostech a problémech na Krocínce, a nejen na ni..

Hřiště Krocínka se nachází v křížení ulic Pod Krocínkou a Na Krocínce, nebližší MHD: autobus č. 151, zast. Ke Klíčovu, mapka 

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/05/06/vyroci-erbu-hrabete-krocina-a-valna-hromada-o-s-krocan/

Doprava na Krocínce – už se chystají opatření

Dnes jsme s radním MČ Prahy 9 Tomášem Holečkem a magistrem Svobodou z Odboru dopravních agend MHMP hledali řešení dopravní situace na Krocínce, přimo na místě.

V jednání mi velmi pomohly podněty obyvatel Krocínky. Dohodlo se, že se na vjezdy do Krocínky umístí dopravní značka „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“, doplněná tabulkou s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“. Značka bude umístěna na úpatí ul. Nad Klíčovem, Nad Krocínkou – ze strany Vysočanské etakády a z okružní křižovatky Na Klíčově. Zobrazit celý článek »

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/05/03/doprava-na-krocince-uz-se-chystaji-opatreni/

Arogance moci

Jak jsme již psali, v úterý 25. dubna proběhlo zasedání zastupitelstva, na němž byla projednána směna pozemku po bývalých garážích v ulici Pod Krocínkou za hostinec U Brabců.

Zastupitelé směnu, prosazovanou radou zastupitelstva, odhlasovali. V souvislosti s tím se ale nabízí řada otázek. Zaprvé, hlasování nebylo tak přesvědčivé, 20 hlasů (ODS + TOP 09 ) bylo pro, 5 se zdrželo a 7 bylo proti. Jak si to máme vykládat? Není to snad tím, že se ČSSD obává možných problémů s touto směnou? Anebo snad právní ožehavosti dalších osudů lukrativního hostince U Brabců? Možná, že vidí koalici trochu do karet…

Zadruhé, píšeme o tom v interpelaci našeho předsedy Interpelace_Krocan, tedy jen krátce: opět se prokázalo, s jakou arogancí radniční politici přehlížejí přání občanů, tedy těch, které mají zastupovat. Zobrazit celý článek »

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/04/28/arogance-moci/

Interpelace spolku Krocan za Zastupitelstvu – dnes

Ondřej zastoupil Josefa Rauvolfa, který musel do práce, interpelace občanů jsou na programu bohužel dopoledne.  Interpelace_Krocan

Ondřej Balajka je členem rady spolku Krocan.

Ondřeji děkujeme!

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/04/25/interpelace-spolku-krocan-za-zastupitelstvu-dnes/

Starší příspěvky «