Arogance moci

Jak jsme již psali, v úterý 25. dubna proběhlo zasedání zastupitelstva, na němž byla projednána směna pozemku po bývalých garážích v ulici Pod Krocínkou za hostinec U Brabců.

Zastupitelé směnu, prosazovanou radou zastupitelstva, odhlasovali. V souvislosti s tím se ale nabízí řada otázek. Zaprvé, hlasování nebylo tak přesvědčivé, 20 hlasů (ODS + TOP 09 ) bylo pro, 5 se zdrželo a 7 bylo proti. Jak si to máme vykládat? Není to snad tím, že se ČSSD obává možných problémů s touto směnou? Anebo snad právní ožehavosti dalších osudů lukrativního hostince U Brabců? Možná, že vidí koalici trochu do karet…

Zadruhé, píšeme o tom v interpelaci našeho předsedy Interpelace_Krocan, tedy jen krátce: opět se prokázalo, s jakou arogancí radniční politici přehlížejí přání občanů, tedy těch, které mají zastupovat.

Zatřetí, se svými dotazy vystoupila také paní Lovicarová, na její otázky – například proč radnice nedodržela slib daný občanům – ovšem pan starosta Jarolím (ODS) nepovažoval za slušné ani odpovědět.

Začtvrté, jak se píše i v článku ve čtvrtečním Metru  (viz obrázek, článek „Hospodu jim nezruší“) celá kauza zavání značnou neprůhledností, kdy celý proces, tedy od žádosti majitele hostince U Brabců o směnu, přes zajištění posudků, odhadů cen, zveřejnění záměru, přípravy smlouvy apod. trval ani ne měsíc. Každý, kdo měl co do řízení s úřady, jistě nevěří vlastním očím – ale ano, bylo to tak! A my se ptáme: proč?

Zapáté, na dotaz obyvatel Krocínky a interpelaci spolku Krocan, poukazující na to, že v rámci pozemku není vyřešen přístup do Klíčovského lesoparku a zajištěn ochranný pás – odstup od Klíčovské kaštanové aleje, která je unikátní v celoevropském měřítku a jejíž revitalizaci se místní obyvatelé i sama radnice věnují již deset let, také nikdo z radních neodpověděl.

V podkladech pro zastupitele chyběly námitky některých občanů, které tam přitom – aby si mohli vytvořit objektivní názor – musí být.

K celé směně ještě jedno zásadní pochybení: o zařazení hlasování o pozemku na zastupitelstvu se občané neměli dovědět, na úřední desce radnice sice visela pozvánka na jednání zastupitelstva, bod o zmíněné směně na ní však chyběl. Proč?

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/04/28/arogance-moci/

Radnice Prahy 9 – Netransparentní a uzavřená

Zastupitelstvo hlasovalo proti vůli obyvatel a směnilo pozemky Pod Krocínkou

O kauze se psalo v deníku Metro- článek  „Hospodu jim nezruší“

Věříme, že je šance rozhodnutí zastupitelstva změnit a vrátit se k jednání o podmínkách směny pozemků s jasně definovanou zástavbou.

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/04/28/radnice-prahy-9-netransparetni-a-zavrena/

Interpelace spolku Krocan za Zastupitelstvu – dnes

Ondřej zastoupil Josefa Rauvolfa, který musel do práce, interpelace občanů jsou na programu bohužel dopoledne.  Interpelace_Krocan

Ondřej Balajka je členem rady spolku Krocan.

Ondřeji děkujeme!

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/04/25/interpelace-spolku-krocan-za-zastupitelstvu-dnes/

Zítra na radnici o nás bez nás?

Pokud si najdete čas a přijdete se na zastupitelstvo se osobně vyjádřit k jednání radnice vůči obyvatelům lokality Krocínky. Radnice nás dva roky tahala za nos. Ještě je šance zamezit vlastnění pozemků developerem, který se bude snažit pozemky po garážích Pod Krocínkou  (na obr. SV-C) maximálně vytěžit.

Zastupitelstvo 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 začíná v úterý 25. 4. 2017 od 10.00 hodin v zasedací místnosti v nové budově radnice, 2.patro, Sokolovská 14/324, Praha 9

Interpelace občanů jsou na programu od 10:15 do 10:45 a můžete se vyjádřit i k vlastnímu projednávanému bodu.

a) Interpelaci je dobře před zahájením ZMČ (přímo na míste, těsně před 10 hodinou) oznámit pracovníkům radnice, u vstupu do jednacího sálu.

Interpelace musí byt směřována na konkrétní osobu (starostu, radního, … nebo na jednotlivé členy Zastupitelstva). Občan může vznést max. 2 interpelace, délka nesmí přesáhnout 4 minuty. Na interpelaci je můžete požadovat ústí nebo i písemnou odpověď

Můžete se také přihlásit do rozpravy k projednávanému bodu a to zvednutím ruky . K bodu můžetee mluvit 2x a délka příspěvku nesmí být delší než 4 minuty.

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/04/24/zitra-na-radnici-o-nas-bez-nas/

Krocínka / A ještě k dopravě…

Na schůzce s obyvateli Krocínky jsme minulý týden také mluvili o problémech, vyvolaných uzavřenou Vysočanskou estakádou. Automobilová doprava se díky tomu částečně přesunula i na Krocínku, kde způsobuje vážné problémy. Zde je několik návrhů, jak vzniklou situaci řešit:

  • Kolony v ulici Klíčovská a Pod Krocínkou

návrh řešení:

a) Před vjezdem na Krocínku, na úpatí ulice Nad Klíčovem umístit dopravní značku „Průjezd zakázán“ – takto označeným úsekem řidič nesmí projet, aniž by jízdu přerušil.

b) Umístit tam značku „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“, doplněnou tabulkou s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“.

c) Přenastavit semafory na křižovatce Ke Klíčovu a Vysočanská, které jsou seřízené tak, aby interval ve směru Vysočanská byl delší. Auta ze směru Ke Klíčovu zbytečně čekají a vytváří se zde kolona někdy až na Klíčov, která následně vytlačuje auta do Krocínky. Zobrazit celý článek »

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/04/20/krocinka-a-jeste-k-doprave/

Telenovela Garáže Pod Krocínkou pokračuje

Jak jsme již psali, osud pozemku pod bývalými garážemi v ulici Pod Krocínkou vstupuje do dalšího dějství. Na úřední desce MČ Prahy 9 jsme totiž našli záměr radnice směnit tento pozemek s firmou Prosek 2 – což je jediný výsledek naší téměř dvouleté snahy se s radnicí domluvit na řešení východního svahu Krocínky a využití pozemků po spodních garážích. Ovšem, jak vidíte, snaha to byla bohužel marná.

Sešli jsme se proto a po společné diskusi sepsali  reakci na zmíněný záměr radnice . Zároveň uvítáme, pokud jednotliví zájemci podají své vlastní námitky nebo souhlasná stanoviska s naší reakcí. Reagovat je možné do 20. 4. 2017.

Když jsme se na stejném místě sešli s našimi radními, bylo to 28. července 2015, napsali jsme toto: 

Nechme se tedy překvapit…

 Jak jste si jistě všimli, článek jsme uvedli lehce nadějným titulkem „Nechme se tedy překvapit…“  Dnes si již můžeme odpovědět, jaké že ono překvapení bylo.  

Podíváte-li se na tyto fotografie, jedna ze setkání v červenci 2015 a druhá z dubna 2017, není těžké najít jeden velký rozdíl – na letošním snímku chybí naši radní, kteří sice nemají zájem se s námi bavit jako s partnery a obyvateli Krocínky, o to víc ale jednají za našimi zády.

A vymyšlené je to docela dobře: pokud se budeme stavět proti této směně pozemků, zcela jistě se okamžitě v Devítce objeví článek o tom, jak ten špatný Krocan zase sabotuje dobře míněnou snahu radnice o záchranu restaurace U Brabců. A zároveň se tím pokusí proti sobě postavit dvě občanské iniciativy – snahu za koncepční řešení svahu Pod Krocínkou proti snaze zachránit restauraci U Brabců. Dobrý, ne?!?

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/04/13/telenovela-garaze-pod-krocinkou-pokracuje/

Milé překvapení dnešního rána

Tak ještě další místo na Krocínce uklizeno, děkujeme moc :)

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/04/10/mile-prekvapeni-dnesniho-rana/

Kolony aut na Krocínce

Dobrý den,

Nemohl by se Krocan nebo případně přímo paní Balcarová pokusit udělat něco s dopravní situací na Krocínce? Situace se neustále zhoršuje. Chápu, že havárie na estakádě vyžaduje určitou dávku trpělivosti a tolerance od všech, ale zároveň by se neměla stat jednostranně neúnosnou. Dnes byla kolona až k ulici Na Vysočanských vinicích, do toho zmatek mezi auty snažícími se zaparkovat u školky a těmi, co potřebují projet atd. Pokud  není zrovna kolona, řidiči projíždí ulicemi Krocínky často velmi rychle a neohleduplně. O zplodinách z aut ani nemluvě.

Jako možné řešení k vylepšení mě napadá seřízení světel na křižovatce Ke Klíčovu / Jandova. Zatímco křižovatka je ze spodního směru prázdná, ze zhora stojí auta až na Klíčov. Druhá možnost by byla omezit provoz (alespoň ráno) na Krocínce jednosměnným provozem nebo omezením vjezdu pouze pro dopravní obsluhu. Samozřejmě toto jsou jen amatérské návrhy a uvítám jakékoliv řešení, které pomůže situaci zlepšit.

V příloze posílám fotografie z dnešního rána.

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/04/10/kolony-aut-na-krocince/

Pozor! Akce „Garáže“

Radnice chce kšeftovat

Na úřední desce zveřejnila záměr směny pozemků po bývalých dolních garážích při ulici Pod Krocínkou za hostinec U Brabců včetně pozemku, přičemž novým majitelem by měla být společnost Prosek 2, s.r.o. provázaná se silným developerem FINEP.

Akce „pozemky po bývalých garážích“ se tím dostává do dalšího kola, a my bychom se měli ve vlastním zájmu k záměrům radnice vyjádřit. Jedná se totiž o závažný krok, který ovlivní naše okolí. Zároveň představuje změnu postoje radnice k využití pozemků po garážích Pod Krocínkou.

Proto zveme všechny, kterým není jedno, jak bude Krocínka vypadat k informačnímu setkání, a sice v úterý 11. 4. v 17 hodin u vjezdu do areálu spodních garáží Pod Krocínkou.

Schůzka bude krátká, prosíme vás proto, abyste dorazili včas.

Josef Rauvolf, předseda spolku Krocan

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/04/09/pozor-akce-garaze/

Uklízeli jsme Krocínku a lesopark Jetelku

 

 

Díky  Haničce s Jardou a Honzíkem, kteří úklid načali už v pátek.

Moc děkujeme Lindě, která vše zorganizovala, sehnala pytle i rukavice a zajistila přes radnici Prahy 9 odvoz odpadků.

„Ve světě se ději děsivé události ale i hodně dobré věci. Když se dívám na fotky z akce Uklidíme Česko, na lidí co se sešli aby dobrovolnicky uklidili nepořádek který neudělali, protože jím na svém okolí záleží, mám velkou radost. A za tu radost děkuji organizátorům i všem lidem co se zapojili“. Dana Balcarová

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/04/09/uklizeli-jsme-krocinku-a-lesopark-jetelku/

Vítáme další jírovce

V aleji vedoucí ke Klíčovskému lesoparku byly péčí radnice vysazeny další jírovce, zatím jsou sice malé, ale však ony povyrostou!

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/04/05/vitame-dalsi-jirovce/

Lípa se ujala!

podzim 2016

jaro 2017

Nedá nám, abychom se s vámi nepodělili o velkou radost – na podzim jsme při každoroční oslavě Svátku stromů přesadili lípu, kterou z nám neznámých důvodů vysadili asi dva metry od vysazeného dubu.

A jak můžete vidět z fotografií, operace „přesazení“ se zdařila!!!

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/04/05/lipa-se-ujala/

Hezká podívaná, jen co je pravda!

Zdá se, že by nám billboardy a další reklamy nejradši nejen strčili až pod nos, ale i zahradili chodník. A je kouzlo nechtěného, že text  na této chodniční reklamě vybízí: „Nestavte zdi…“

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/03/23/hezka-podivana-jen-co-je-pravda/

Na Krocínce se propadlo auto

O tom, že je Krocínka nestabilní, plná kaveren a písků víme. Možná vám ale uniklo, že minulý týden došlo k propadu vozovky v ul. Na vysočanských vinicích.

nvjjvNejdříve se objevila menší trhlina ve vozovce, kterou místní obyvatelka již 11. února nahlásila na radnici Prahy 9 a ta podnět předala TSK. Situaci však dále nikdo neřešil.

Až se minulou středu vozovka propadla pod technickým vozem PVK tzv. Krtkem, který čistil kanalizaci. Naštěstí – i díky širokým pneumatikám – stihl pohotový řidič z propadající se   vozovky vyjet.

V současně době je místo oploceno a dělá se zde výkop.

Místní obyvatelé se domnívají, že havárie může souviset s roztržením vozovky před 11 lety, kdy se v ulici stavěl nový bytový dům. Tehdy se s vozovkou roztrhlo i vodovodní a plynové potrubí a poškodila se kanalizace. Na rok 2016 byla v ulici Na vysočanských vinicích plánovaná rekonstrukce kanalizace, bohužel k ní nedošlo.

Vypadá to, že PVK a TSK řeší jen havarijní stavy, přitom by včasné řešení ušetřilo značné částky z veřejných peněz, ale hlavně by ušetřilo místní obyvatele velkých a dlouhodobých nepříjemností.

nvvv1

před

krtek

krtek

nvvv3

po

nvvv55

dnes

 

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2017/03/22/na-krocince-se-propadlo-auto/

Starší příspěvky «