Neúčinný chemický postřik proti klíněnce

FOTO21foto22Špatná zpráva je, že chemicky postřik zajištěný MČ Praha 9 byl neúčinný a kaštany měly již počátkem léta napadené listy. Spodní patro kaštanu zasáhla hned první vlna klíněnky. Během léta jsme mohli pouze smutně pozorovat jak klíněnka postupuje a listy usychají. Již srpnu byly kaštany rezavé a cesty pokryté vrstvou suchého listí…

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2011/11/19/neucinny-chemicky-postrik-proti-klinence/

Prach ničí plíce a srdce, varuje expert

smog_dychanismogVědec z Akademie věd mluví o potřebě zavedení opatření proti smogu, který má dopady na zdraví lidí. Prachové částice prokazatelně způsobují onemocnění dýchacích cest a kardiovaskulární choroby.

Celý článek zde

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2011/11/15/prach-nici-plice-a-srdce-varuje-expert/

Překračování imisních limitů na nám. OSN

PM10Bohužel, situace s kvalitou ovzduší ve Vysočanech je stále špatná. Došlo již k překročení imisních limitů (hodnoty imisního limitu včetně povoleného počtu překročení) http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/limit2011_0000-00-01_00_00_00_41248_CZ.html .

Dnes 14.11. zatím nejhorší podzimní den viz http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide1/mp_AVYNA_CZ.htm

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2011/11/14/prekracovani-imisnich-limitu-na-nam-osn/

Svátek stromů v Klíčovském parku 2011

Svátek se vydařil :), jak můžete vidět na fotkách zde.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci podíleli. Děkujeme všem návštěvníkům za svělou atmosféru, kterou nám pomohli vytvořit. Děkujeme MČ Praha 9 za grant. Děkujeme též nadaci VIA za stromy, ptačí budky a krmelec. Také děkujeme počasí, které bylo tak jiskřivě podzimně chladivé. A především chceme poděkovat Klíčovskému parku za jeho krásu a přívětivost.

Fotoreportáž ze Svátku stromů v Klíčovském parku, který jsme požádali 23. října 2011 uvidíte zde: Fotoreportaz_ze_Svatku_stromu_2011. Fokty z prvního ročníku Svátku stromů z 24.října 2010  jsou zde „na rajčeti“

Na Svátku stromů 22. září 2012 zase na shledanou

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2011/11/01/svatek-stromu-v-klicovskem-parku-2011/

Krocan na MIKROKLIMA 2011

Do osvětové akce pro školy v Praze 9 i veřejnost  Mikroklima  jsme navrhli program udržitelné dopravy. Společně s Pražskými matkami jsme zajišťovali diskuzní kroužky o dojmech žáků a studentů z terénní procházky, během které monitorovali zadané jevy dle Pracovního listu doprava

Do odpoledního programu pro malé děti a jejich rodiče jsme zajistili dětskou dílnu – výrobu bezpečnostních odrazek z reflexních materiálů      Detail pozice

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2011/05/30/krocan-na-mikroklima-2011/

Krocan nesouhlasí s konečnou podobou projektu Parter Starý Prosek

po_PSP_horniVyjádření o.s.Krocan k projektu „Parter Starý Prosek“ a jeho realizaci

Svoji účast na projektu vnímáme jako naprostou ztrátu našeho času a energie, kterou jsme projektu věnovali a prohlašujeme, že s konečnou podobou projektu Parter Starý Prosek nesouhlasíme.

Realizace nesplňuje požadavky na kvalitně řešený veřejný prostor, vyžadující alespoň dostatečné vybavení prostoru mobiliářem, zároveň došlo k závažným škodám na zeleni. Projekt byl řešen bez ohledu na místní občany a jejich požadavky, návrhy a připomínky naprosto ignoroval. Detail pozice

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2011/02/15/vyjadreni-krocan-o-s-k-projektu-%e2%80%9eparter-stary-prosek-a-jeho-realizaci/

Zimní údržba veřejných schodišť na Krocínce

zimní údržbaDalším tématem, kterým je třeba se zabývat, je nekvalita zimní údržby veřejných schodišť na Krocínce. V loňské zimě bylo schodiště v ul. U Vysočanského cukrovaru spíše zmrzlou šikmou plochou. Místní stateční obyvatele ručkovali nahoru a dolu a o pády nebyla nouze.
Nakonec jsme nevydrželi a dobrovolnicky jsme schodiště zprůchodnili. Brigádu jsme pojali jako náš dárek obyvatelům Krocínky. Letos bychom uvítali větší péči ze strany správců těchto komunikací.
Dle informace od radního Holečka, Praha 9 zvažuje situaci řešit výraznějším solením na chodnících. To ovšem vyvolává otázky: Co naše boty a psí tlapky? A také co kaštany ve spodní části Klíčovské aleje?

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2010/11/19/zimni-udrzba-verejnych-schodist-na-krocince/

Protest Krocana proti znění článku v srpnové Devítce

PZPProtestujeme proti  znění článku v srpnové Devítce, str. 5, projekt „Zpřístupníme  Prosecké skály“. Tento článek je zavádějící a vrhá špatné světlo na práci Krocana, který je členem komise pro řešení problematiky zpřístupnění Prosecké podzemí, zřízené zastupitelstvem MČ Prahy 9 v dubnu 2009.. Zástupci Krocana, kteří v komisi pracují ve svém volném čase a zdarma, čím dál zřetelněji vnímají, že jejich aktivita v komisi není brána vážně a naše podněty a požadavky jsou přímo nebo skrytě ignorovány.

<<< článek na který reagujeme lze zobrazit kliknutím na obrázek vpravo

Detail pozice

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2010/09/01/protest-krocana-proti-zneni-clanku-v-srpnove-devitce/

Neděle bez auta

nba

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2010/08/26/nedele-bez-auta/

Krocan zajišťuje sekci o udržitelné dopravě na MIKROKLIMA

MIKROKLIMA25. května 2010 přijďte na MIKROKLIMA aneb „Bohatství přírody kolem nás“. Akce proběhne v parku Podvinní a blízkém okolí. Krocan zde bude pro základní a střední školy zajišťovat sekci o udržitelné dopravě. Veřejnost pak seznámí s projektem Pěší trasy na Praze 9.

Najdete nás u altánku od 9:00 do 18:00.

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2010/05/21/krocan-zajistuje-sekci-o-udrzitelne-doprave-na-mikroklima/

Odkolek – EIA – vyjádření Krocana

OdkolekOdkolekKrocan podal na Magistrát hlavního města Prahy vyjádření k oznámení záměru ODKOLEK / EIA . Práce na studiu dokumentu a zpracování vyjádření nám dalo hodně zabrat. Děkujeme všem kdo se zapojili.

Vyjádření v dokumentu je členěno do bodu:
1. Urbanistické, architektonické a výtvarné řešení, vliv na hmotný majetek a kulturní památky
2. Inženýrsko-geologické hodnocení
3. Vlivy na krajinu, vlivy na významné krajinné prvky, vliv na Územní systém ekologické stability
4. Hodnocení flory a fauny
5. Vlivy na obyvatelstvo
6. Řešení inženýrských sítí
7. Dopravní stavby, automobilová doprava, pěší doprava, navazující dopravní vztahy
8. Harmonogram realizace záměru
9. Opatření vedoucí k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů

Vyjádření k oznámení záměru ODKOLEK, Praha 9, k.ú. Vysočany, PHA709

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2010/04/21/odkolek-%e2%80%93-eia-%e2%80%93-vyjadreni-krocana/

Zpráva o realizaci projektu Pěší trasy na Praze 9

foto18bPopis způsobu řešení projektu
MČ Praha 9 se nezapojila do procesu tvorby Generelu pěší dopravy, hrozilo tak, že potřeby pěší prostupnosti území Prahy 9 budou opomenuty. Proto se občanské sdružení Krocan, který se podporou pěší dopravy dlouhodobě zabývá, rozhodl proces připomínkování Generelu iniciovat a aktivně se do něj zapojit.
Náš záměr a postup konzultovali s vedoucím odboru infrastruktury, URM – odboru urbanistické koncepce a Ing. Michaelou Valentovou z Ústavu pro ekopolitiku, která je současně vedoucí pracovní skupiny pro podporu pěší dopravy na MHMP. Celý projekt jsme na počátku představili Komisi pro ŽP a dopravu i Odboru ŽP a dopravy MČ Prahy 9 a průběžně je informovali o našich aktivitách a postupu. Detail pozice

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2010/02/21/zprava-o-realizaci-projektu-pesi-trasy-na-praze-9/

Krocan začne zpracovávat historii Krocínky

mapka - KrocínkyKrocan začne zpracovávat historii Krocínky včetně Klíčovského parku. Prosíme pamětníky o jakékoli materiály, fotografie, historické mapy a jiné podklady, vše samozřejmě vrátíme.

Pište nám na email: radiala@seznam.cz

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2010/02/21/krocan-zacne-zpracovavat-historii-krocinky/

KD Prosek se má stát sídlem Deváté rozvojové

Marně se snažíme dovědět, jak bude budova KD Prosek využívaná po jejím uvolnění z pronájmu České spořitelny.

Čekáme tedy, co bude v napsáno v zápisu ze zasedání zastupitelstva MČ P9 z 9. 2. 2010, kde se „rekonstrukce“ KD Prosek projednávala a pak budeme reagovat.

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2010/02/21/kd-prosek-se-ma-stat-sidlem-devate-rozvojove/