Školka Na výsluní – proč ji MČ P9 nechává dále chátrat?

mapkaKrocan se zajímá, proč se neudržuje školka Na výsluní a proč ji MČ P9 nechává dále chátrat. Důvodem je nejspíš záměr MČ Praha 9 tuto školku zrušit a přesunout na jiné místo. Radní Davídek a Tomšů však tento záměr radnice zapírají. Přesto již existují vizualizace zastavení svahu Krocínky (včetně areálu školky), obytným komplexem tzv. Rezidence Krocínka. V horní části Klíčovského parku jsme viděli zaměřovat geodety, kteří zde zanechali záhadné značky. Radnice Prahy 9 tvrdí, že o zaměřování nic neví.

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2010/02/21/skolka-na-vysluni-proc-ji-mc-p9-nechava-dale-chatrat/

Chodím pěšky – naše samolepka a placka

chchh

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2010/01/04/chodim-pesky-nase-samolepka-a-placka/

Jak bude vypadat náměstí OSN?

Již dlouho sledujeme kauzu dalšího osudu náměstí OSN.  V listopadu 2009  se naše občanské sdružení, zmocněné občany hl. m. Prahy, ke konceptu nového územního plánu hl. m. Prahy vyjadřílo takto:

nam_OSNNáměstí OSN – Požadujeme ukončení dalšího budování obchodních a administrativních center. Požadujeme zachování přilehlého parku v plném rozsahu; označení celého parku jako plochy parkové  a současně zakreslitení parku do výkresové části jako vybrané veřejnáé prostranství. Detail pozice

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2009/12/01/jak-bude-vypadat-namesti-osn/

Evropsky týdem mobility 2009

etm

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2009/09/02/evropsky-tydem-mobility-2009/

projekt „Zpřístupnění historického podzemí Proseka

netopirPřipomínky Krocana podané v rámci v rámci územního řízení podané na ÚMČ Praha 9 / ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE:

Projekt „Zpřístupnění historického podzemí Proseka“, jehož realizace umožní obyvatelům a návštěvníkům Prahy 9 nahlédnout do dosud nepřístupných podzemních prostor, hodnotíme jako přínosný, podporujeme jej a věříme v jeho naplnění.  Vítáme, že je povrchová stavba řešena citlivě k okolí.

Připomínky k umístění stavby máme tyto:    Detail pozice

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2009/09/01/projekt-%e2%80%9ezpristupneni-historickeho-podzemi-proseka/

Praha 9 pro chodce

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2009/05/01/praha-9-pro-chodce/

Parter Starý Prosek

pred_PSP_hornipred_PSP_dolni_IIMěstská část Praha 9 a Krocan, o.s. se se dohodly na vzájemném partnerství a spolupráci při zajištění realizace projektu s pracovním názvem „Parter Starý Prosek“. Cílem projektu je revitalizace území kolem Kostela sv. Václava na Proseku.

 

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2009/03/28/parter-stary-prosek/

Urbanistické koncepce Prahy 9? Nic takového!

mcSnažíme se o jednání s Městskou částí Prahy 9 ve věci urbanistické koncepce Prahy 9

– Zajímá nás, zda Městská část Praha 9 stanovuje příslušnému developerovi jasná pravidla hry, aby v případě, že se jeho investiční záměr bude odchylovat od potřeb a zájmů obyvatelů Prahy 9, mohla výstavbu ovlivnit. Pokud tak dosud nečiní, zdali hodlá o této možnosti ovlivňovat podobu a život obyvatel Prahy 9 uvažovat.

– Jakým způsobem usměrňuje Městská část Prahy 9 investory, aby nová výstavba byla v zájmu obce a občanů?

 – Jak Městská část Prahy 9 v tomto smyslu komunikuje s občany, jak se zajímá o jejich představy dalšího rozvoje městské části, o jejich přání, o to, co jim v ní chybí… Jak tyto názory a pohledy zapracovává, eventuelně hodlá zapracovávat do závazných podmínek pro developery?

Zatím jsme žádnou uspokojivou odpověď od MČ Prahy 9 nedostali.

První vlaštovkou ze strany MČ je přizvání Krocana do projektu „Zapojení veřejnosti do přeměny lokality Jablonecká“. I to je ovšem pouze jednotlivost a ne ucelená koncepce. V současné době (leden – únor 2009) se schází participační komise projektu „Jablonecká“, která připravuje dotazníkové šetření pro občany bydlící v blízkosti Jablonecké ul.

 Přes rok se snažíme od pracovníků MČ Prahy 9 získat více informací o projektu areálu Odkolek, ale marně. Uvádíme zde obrázky, které jsme před časem stáhli z internetu. Nevíme však, nakolik jsou tyto rozdílné varianty projektů aktuální – podle všeho již existují novější návrhy, MČ Prahy 9 nám je však doposud neposkytla k nahlédnutí.

odod

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2008/12/10/urbanisticke-koncepce-prahy-9-nic-takoveho/

Chůze není jen někam dojít

foto1Chůze je to první, po čem touží malé dítě, a to poslední, čeho se chce vzdát starý člověk. Chůze je cvičení, ke kterému nepotřebujeme posilovnu. Je to léčba bez léků, regulace tělesné hmotnosti bez diety a kosmetika, pro kterou nemusíme do drogerie. Je to uklidňující prostředek bez pilulek, terapie bez psychologa a dovolená, která nestojí ani korunu. Chůze navíc neznečišťuje životní prostředí, má malou spotřebu přírodních zdrojů a je velmi účelná. Chůze je pohodlná, nevyžaduje žádné speciální vybavení, je seberegulační a ze své podstaty bezpečná. Chůze je stejně přirozená jako dýchání.
                                                                                 John Butcher, zakladatel sdružení Walk21 Detail pozice

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2008/11/21/chuze-neni-jen-nekam-dojit/

Evropsky týden mobility 2008

emt

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2008/09/04/evropsky-tyden-mobility-2008/

sad Máchalka

Machalkamerunka_sadKrocan o.s. byl vyzván k účasti na petici proti výstavbě v zeleném pásu Vysočan

– jedná se zástavbu parcel 1667/4, LV 2593 / sad Máchalka/ v k.ú. Vysočan

– stavební záměr – bytová výstavba

 – jde o žádost o změnu v územním plánu č. Z2021/08, projednávání veřejného konceptu Územního plánu hl. m. Prahy by mělo proběhnout ve druhém pololetí 2008.

– ke kácení dřevin v sadu Máchalka došlo zhruba v květnu 2008, v době květu stromů

– do sadu je vybudována příjezdová komunikace, vybudována byla zhruba v téže době

obr.1. letecká mapa (modrá čára odděluje katastrální území Prosek a Vysočany)

obr.2. Územní plán hl.m. Prahy, kde je parcela vedena jako „sady, zahrady, vinice“, v evidenci Ochranných pásem a chráněných území je parcela součástí návrhu „Celoměstského systému zeleně“. Zhruba 1/4 pozemku (vyznačeno černou čárkovanou čarou) je vedena jako ochranné a bezpečnostní pásmo hlavních energetických liniových staveb (pod parcelou vede vysokotlaký plynovod). Nově zbudovaná příjezdová cesta vede přes toto „ochranné a bezpečnostní pásmo“


Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2008/05/05/sad-machalka/

Devátá rozvojová a.s. ? Proč byla založena a jaké jsou cíle?

 Ptáme se MČ Praha 9 podruhé. Podáváme druhou žádost o informace:

„Vzhledem k tomu, že naše předchozí dotazy ohledně Deváté rozvojové a.s. byly možná formulovány příliš obecně, ptáme se tedy znovu, a jinak.:

 a. Žádáme o poskytnutí zakládací listiny Deváté rozvojové a.s. Pokud jsou některé naše dotazy zodpovězené v zakládací listině, pak stačí se na ně odvolat odstavcem, popř. bodem.

b. Podle jakého kritéria byli vybíráni členové představenstva Deváté rozvojové?

c. Jakým způsobem a v jaké finanční výši budou členové představenstva Deváté rozvojové honorováni?

d. Jsou členové představenstva a dozorčí rady Deváté rozvojové na výsledcích jejího hospodaření finančně zainteresováni? Pokud ano, jak konkrétně?

e. Pokud bude Devátá rozvojová vytvářet finanční zisk, co konkrétně se bude s těmito prostředky dál dít?

f. Jak je ošetřeno, aby bylo hospodaření Deváté rozvojové transparentní?

g. Jak je ošetřeno, aby nemohlo docházet – v rámci aktivit Deváté rozvojové – ke korupčnímu jednání?

h. Jak je vyřešena individuální odpovědnost členů představenstva v případě neúspěšného podnikání Deváté rozvojové?

i. Budou nějak postihováni? Jak?

j. Jakou finanční částku vložila RMČ Praha 9 do Deváté rozvojové?

k. Jaký nemovitý majetek vložila RMČ Praha 9 do Deváté rozvojové?

l. Jak konkrétně vypadalo oznámení projednávání záměru založit Devátou rozvojovou a kde a kdy bylo takto zveřejněno?

m. Bylo to takto přímo označeno v programu ZMČ?

n. Jakým konkrétním způsobem mohou občané Prahy 9 ovlivňovat a kontrolovat rozvahy, rozhodování a operace Deváté rozvojové?

o. Jakým konkrétním způsobem budou občané o těchto aktivitách Deváté rozvojové informováni?

p. Proč vznikla nutnost Devátou rozvojovou založit? Městská část Praha 9 nedokáže sama efektivně hospodařit?

q. Jaké aktivity hodlá Devátá rozvojová vyvíjet v nejbližší době, to znamená v roce 2008 a 2009?

r. Proč je nutno přeměnit Polikliniku Prosek na akciovou společnost?

s. Jaký je časový plán přeměny Polikliniky Prosek na akciovou společnost?

t. Jak bude konkrétně probíhat?

u. Členové Deváté rozvojové a.s. jsou volenými zastupiteli – jak to bude s jejich účastí v orgánech Deváté rozvojové po skončení jejich volebního období?

v. Proč nejsou v orgánech Deváté rozvojové zastoupeni občané?

w. Existuje ještě jiný důvod kromě obligátní odpovědi, že jsou v Deváté rozvojové zastoupeni prostřednictvím volených zastupitelů?¨

x. Odkud pramení přesvědčení, že je výhradní delegování volených zastupitelů ideální?

y. Jak jsou v orgánech Deváté rozvojové zastoupeni odborníci z oblastí, jichž se plánované podnikání Deváté rozvojové týká?

z. Jakou mají jednotliví členové představenstva a ostatních orgánů Deváté rozvojové odbornou způsobilost k vykonávání této funkce?

 V případě že Vaše odpověď nezodpoví všechny naše otázky v plném rozsahu, nebo budou nepravdivé,  jsme rozhodnuti podat  ve smyslu § 16 zákona č. 106/1999 Sb. Stížnost na „poskytnuti informace pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí informace “

Na odpověď jsme čekali několik měsíc a opět nás zklamala. Bohužel nemáme v radě Krocana časovou kapacitu a odborníky abychom se mohli kauzou Deváté rozvojové“ důsledně zabývat.  Uvítame pokud se najde někdo, kdo se může tomuto tématu věnovat.

odpo3_1

odpo3_2

 

 

odpo3_3

 

 

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2008/04/22/devata-rozvojova-a-s-proc-byla-zalozena-a-jake-jsou-cile/

Dáváme podnět k údržbě zeleně a komunikací

klicovstoupackana základě žádostí občanů jsme informovali Odbor životního prostředí a dopravy městské části Prahy 9 o zanedbaných porostech:

– Klíčovský park – odpověď z ÚMČ: jedná se o lesopark, který je ošetřován extenzivně (ne tak často jako běžné parky). Vzhledem k tomu, že rychle narostla tráva, tak se její sekání nestihá. Posekáno bude co nejdříve.

– ul. Stoupající – údržbu kolem komunikací provádí TSK (Technická správa komunikací). Vyjádření k tomu vydala ÚMČ Prahy 9 tady

Pokud víte o dalších „zelených místech“, která potřebují zastřihnout, posekat,… pošlete nám tuto informaci na mail: radiala@seznam.cz nebo přímo volejte Odbor životního prostření a dopravy Městské části Prahy 9, paní Marianovská, tel: 283 091 356

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2008/04/01/davame-podnet-k-udrzbe-zelene-a-komunikaci/

Školka Na výsluní – Znění petice za zachování školky

mapkaDelší dobu se objevují (zatím neoficiální) zprávy o možném budoucím ohrožení existence naší školky.

Zástavba pozemků v lokalitě Krocínky v současnosti nabývá na intenzitě. Existují i úvahy o využití pozemku MŠ, konkrétně plán na zástavbu zdola přiléhajícího území současných garáží, který počítá s částí pozemku školky pro příjezdovou komunikaci k budoucím bytovým domům. Detail pozice

Permanent link to this article: http://www.krocanos.cz/2008/03/21/skolka-na-vysluni-%e2%80%93-zneni-petice-za-zachovani-skolky/