Jak bude vypadat náměstí OSN?

Již dlouho sledujeme kauzu dalšího osudu náměstí OSN.  V listopadu 2009  se naše občanské sdružení, zmocněné občany hl. m. Prahy, ke konceptu nového územního plánu hl. m. Prahy vyjadřílo takto:

nam_OSNNáměstí OSN – Požadujeme ukončení dalšího budování obchodních a administrativních center. Požadujeme zachování přilehlého parku v plném rozsahu; označení celého parku jako plochy parkové  a současně zakreslitení parku do výkresové části jako vybrané veřejnáé prostranství.

Odůvodnění:  Praha 9 nemá žádné společenské centrum a jediný vhodný prostor, který má všechny předpoklady se tímto prostorem stát, je ohrožen zastavěním obchodními a administrativními budovami.  Zastavění velké části parku je v rozporu i s konceptem ÚPn, podle kterého má nám. OSN plnit funkci „lokálního centra“. Náměstí zastavěné kancelářskými a komerčními stavbami by ji plnit nemohlo. Dalším důvodem je zatížení nám. OSN smogem z automobilové dopravy, zeleň na náměstí alespoň částečně toto nepříznivé klima kompenzuje.

nam_osn 2Dále požadujeme na přilehlém zeleném ostrůvku u ul. Pod pekárnami ponechat zeleň. Odůvodnění:
zachování zeleně dle současně platného ÚPn je důležité, neboť v tomto území jsou překračovány imisní i hlukové limity, vzniklé převážně z automobilové dopravy.

 

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2009/12/01/jak-bude-vypadat-namesti-osn/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.