Protest Krocana proti znění článku v srpnové Devítce

PZPProtestujeme proti  znění článku v srpnové Devítce, str. 5, projekt „Zpřístupníme  Prosecké skály“. Tento článek je zavádějící a vrhá špatné světlo na práci Krocana, který je členem komise pro řešení problematiky zpřístupnění Prosecké podzemí, zřízené zastupitelstvem MČ Prahy 9 v dubnu 2009.. Zástupci Krocana, kteří v komisi pracují ve svém volném čase a zdarma, čím dál zřetelněji vnímají, že jejich aktivita v komisi není brána vážně a naše podněty a požadavky jsou přímo nebo skrytě ignorovány.

<<< článek na který reagujeme lze zobrazit kliknutím na obrázek vpravo

a) Na výlet do rakouského Halstattu nejel nikdo z členů  rady Krocana z prostého důvodu – všichni zaměstnaní a chodíme normálně do práce, tudíž si nemůžeme dovolit si v pracovním dni někam vyrazit, kdykoliv si usmyslíme.  Od starosty   MČ Prahy 9 jsme dostali nabídku zúčastnit se „zájezdu“  telefonicky, a to pouhé dva dny před jeho  uskutečněním. Což jak každý uzná, není zrovna ideální.

 b) Dle vyjádření České inspekce životního prostředí žijí v jeskyních kolonie chráněných netopýrů.  MČ Prahy 9 odmítá tuto skutečnost akceptovat . O. s. Krocan ve svém odvolání, které bylo pouze jedno a ne dvě, požaduje :

„Připomínkou týkající se netopýrů žijících v dotčené lokalitě, kterou  Krocan, o.s. uplatňuje již od 21. 1. 2009,  se Úřad městské části Praha 9 – Odbor výstavby a územního rozvoje věcně nezabýval. Domníváme se,  že Úřad městské části Praha 9 ignorací zvláště chráněných druhů, kteří v dotčeném území žijí postupuje v rozporu s  § 50 zákona 114/1992 Sb..

Městská část má k dispozici stanovisko ČIŽP ze dne 30. 11. 2009, kde je uvedeno, že netopýři se v podzemí PP Prosecké skály vyskytují. ČIŽP považuje za nutné provedení řádného průzkumu, založeného na opakovaném a sezónně přiměřeném detektoringu, a posouzení do jaké míry mohou být místní populace netopýrů realizací akce „Zpřístupnění historického podzemí Proseka“ dotčeny.

Požadujeme,  aby byl tento řádný průzkum proveden před územním řízením o umístění stavby, která je součástí celého projektu „Zpřístupnění historického podzemí Proseka. „

 c) Opakovaně a marně po vedení radnice požadujeme odpověď na otázku: „Jak, kdo a za co bude danou stavbu provozovat, a jak je zajištěna ekonomická udržitelnost celého projektu?“ Žádáme tedy o možnost seznámit se s daným projektem z pohledu finanční a dlouhodobé ekonomické udržitelnosti.   

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2010/09/01/protest-krocana-proti-zneni-clanku-v-srpnove-devitce/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.