Výkres navrhovaných lokalit / Metropolitní plán

MuP

Právě lokality, tedy oblasti se společným urbanistickým charakterem, budou základní jednotkou budoucího územního plánu. Jedná se pouze o předběžný návrh.

Při letmém pohledu máme několik připomínek. Např. Klíčovský lesopark není zahrnutý do zelené lokality Klíčov, Krocínka je označena jako lokalita Starý Prosek,…

Teď je období, kdy můžeme ovlivnit místo kde žijeme.

Městská část Prahy 9 přizve občany k spolupodílení se na vymezení konkretních lokalit.

>>> http://www.uppraha.cz/uploads/assets/dokumenty/mup/mc/lokality_pro_mc.pdf        >>> http://www.uppraha.cz/uploads/assets/dokumenty/mup/teze_mp.pdf

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2013/07/03/vykres-navrhovanych-lokalit-metropolitni-plan/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.