Schválili zadání Metropolitního plánu. Věděli, o čem hlasují?

mupZastupite/ky hlavního města na svém zasedání 19. září 2013 schválili zadání Metropolitního plánu. Stisknutím hlasovacích tlačítek odstartovali nejdůležitější část celého procesu – právě teď začíná příprava návrhu nového územního plánu a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj. Věděli ale opravdu, co schvalují? Podle Arniky zadání neříká, jak by se měla Praha vyvíjet.

zdroj Arnika >>> více zde

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2013/11/10/schvalili-zadani-metropolitniho-planu-vedeli-o-cem-hlasuji/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.