Kategorie: Praha 9 pro chodce

Krocan o.s. inicioval proces zlepšení podmínek pro chodce.
Občané Prahy 9 mohou podávat své podněty a připomínky ke kvalitě podmínek pro chodce paní Aleně Vojtové z odboru životního prostředí a dopravy MČ Prahy 9, a to písemně poštou. Vaši připomínku nám také, prosím, pošlete na vědomí na radiala@seznam.cz).

MČ Prahy 9 tyto podněty vyhodnotí a v oprávněných případech bude hledat možnosti zlepšení. Krocan bude tento proces sledovat a prosazovat změny směřující ke zlepšení podmínek pro nás, kteří rádi chodíme pěšky.

Na území Prahy 9 najdeme mnoho míst, která tvoří bariéry pro pěší. Spolu s nevhodnými přestupními místy a „děravou“ MHD vytvářejí nepříznivé podmínky pro chodce na Praze 9. Často pak raději volíme dopravu osobním automobilem, přestože se dopravujeme na krátkou vzdálenost.
Jako chodci však máme právo na kvalitní a bezpečné podmínky a své potřeby můžeme touto cestou prosazovat.
Posílejte své podněty ke kvalitě a bezpečnosti chodníků a veřejných prostranství, včetně parků.

Problematickým místem bývají:
- přechody pro chodce; jejich umístění, označení a světelná signalizace na přechodech
- nedostatky v osvětlení přechodů a komunikací
- úklid a udržování komunikací pro chodce
- nevybavenost veřejných prostranství lavičkami, záchodky apod.

Rekonstrukce náměstí OSN a okolí

Magistrát zadal zpracování studie rekonstrukce náměstí OSN. Výsledky můžete najít na této stránce http://www.iprpraha.cz/namestiosn, kde máte zároveň možnost podat ke studiím připomínky a náměty. Studie jsou také vystaveny na panelech mezi Sokolovskou a Fénixem. Dne 21. 6. od 14 do 19 hodin si pak můžete ve stánku popovídat s autory studií z IPRu, zeptat se …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2016/06/16/rekonstrukce-namesti-osn-a-okoli/

Proč studie náměstí OSN neřeší park?

Dle informací, které jsme získali to má jediný důvod: zelenou plochu si řeší radnice Prahy 9 sama. Jak je ale zvykem, radnice se o svých záměrech s nikým nebaví a my oprávněné obavy, že radnice jedná za zády občanů s developery o zastavění náměstí, a občané se o tom dozví až ve chvíli, kdy vyjedou …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2016/06/16/proc-studie-namesti-osn-neresi-park/

Chci poladit Prahu!

„Polaď Prahu!“ vyzývá hlavní město své občany. K tomuto účelu spustilo nové webové stránky, kde mají lidé možnost zapojit se do plánování změn v dopravě. Magistrát je chce realizovat na základě nového dokumentu Plánu udržitelné mobility, který nastaví pravidla veškerého pohybu po metropoli a okolí na desítky let dopředu. Pomocí aplikace můžete jednoduchým způsobem sdělit …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2016/05/17/chci-poladit-prahu/

Postrádáte tramvajové linky?

Patrně už víte z médií, že Ropid chystá od 1. července letošního roku změny v tramvajové dopravě. K tomu, aby pražské tramvaje jezdily ke spokojenosti všech, rozhodla se tato firma nyní uspořádat anketu mezi Pražany. Jak se nás to dotkne? Na tramvajových zastávkách ve Vysočanech a v Libni se v nejbližší době objeví nevelký barevný …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2016/01/29/postradate-tramvajove-linky/

Jdete do školy? Raději pěšky !

z tiskové zprávy Pražských matek :::  Vysoká intenzita provozu je jedním z hlavních důvodů, proč děti nemohou cestovat do školy, jak by si přály – pěšky či na kole. Přispívají k ní bohužel i sami rodiče. Celou tiskovou zprávu naleznete zde: http://www.prazskematky.cz/aktuality/jdete-do-skoly-radeji-pesky/

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2015/09/01/jdete-do-skoly-radeji-pesky/

Ohrožená Krocínka?

Včera jsme dostali hned dva maily, které měly společné téma – zhoršující se bezpečnostní situaci a nepořádek na Krocínce a v jejím okolí. Považujeme tuto situaci za alarmující, i proto, že sami máme podobné zkušenosti. I proto jsme se rozhodli nejen tyto maily (se svolením odesílatelů, pouze vynecháváme jejich jména) zveřejnit, ale zároveň jsme požádali radní …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2015/03/25/ohrozena-krocinka/

TSK se snaží a dělá, co může…

Dne 9. března jsme se sešli s pracovníky TSK. Požadavků na vylepšení zeleně a komunikaci jsme měli řadu, TSK ovšem bohužel nemá tolik peněz a tak m usí provádět pouze nejnutnější údržbu… Pro zajímavost uvádíme některé z našich požadavků: – Oprava propadů na schodišti v ul. Nad Klíčovem do ulice Pod Krocínkou. Pracovníci TSK si schodiště …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2015/03/15/tsk-se-snazi-a-dela-co-muze/

Zavřený průchod pro pěší pod Vysočanským nádražím

Další bariéra pro chodce. Neznámo proč. Nikde žádná informace, dokonce ani na nádraží nevědí, proč je průchod uzavřen, tunel údajně není jejich majetkem. Každopádně v důsledku uzavření podchodu musí lidé přecházet přes kolejiště… 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2014/02/15/zavreny-pruchod-pro-pesi-pod-vysocanskym-nadrazim/