Dopady revitalizace Freyova cukrovaru na okolí

V prosinci 2021 se spolek Krocan vyjádřil z záměru Revitalizace území bývalého Freyova cukrovaru  Cukrovar_Koordinační situační výkres , více: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1140?lang=cs Naše připomínky a námitky  reagují na nevhodné pojetí nové výstavby a snahu zpracovatelů dokumentace obhájit investiční záměr Freyův cukrovar bez ohledu na rizika skutečných dopadů projektu na životní prostředí a kvalitu života obyvatel dotčené lokality … Pokračování textu Dopady revitalizace Freyova cukrovaru na okolí