Dopady revitalizace Freyova cukrovaru na okolí

Odkolek_CukrovarV prosinci 2021 se spolek Krocan vyjádřil z záměru Revitalizace území bývalého Freyova cukrovaru  Cukrovar_Koordinační situační výkres , více: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1140?lang=cs

Naše připomínky a námitky  reagují na nevhodné pojetí nové výstavby a snahu zpracovatelů dokumentace obhájit investiční záměr Freyův cukrovar bez ohledu na rizika skutečných dopadů projektu na životní prostředí a kvalitu života obyvatel dotčené lokality Krocínky.

Projekt ve značné míře nerespektuje okolí a také mu ničím nepřispívá ba naopak. Občanská vybavenost nevznikne žádná, pro obyvatele tu nejsou žádné služby. Místo využití potenciálu lokality, zde vidíme „autistický přístup“ – nová zástavba existuje jen sama pro sebe, nenavazuje na své okolí, nabízí konvenční řešení bez skutečné snahy o udržitelnost. Zásadní pochybení pak vnímáme ve přerušení zeleného pásu při ulici Pod Krocínkou

Připomínky jsem zpracovali do bodů, které jsou dále rozpracovány v přílohách:

  1. Urbanistické a architektonické: 1_Cukrovar
  2. Inženýrsko-geologické hodnocení: 2_
  3. Vlivy na krajinu, vlivy na významné krajinné prvky, vliv na ÚSES:  3_
  4. Hodnocení flory a fauny: 4_
  5. Vlivy na obyvatelstvo: 5_
  6. Dopravní stavby, automobilová doprava, pěší doprava, navazující dopravní vztahy: 6_

+Přílohy:

  1. Aktuální stav ÚSES v lokalitě „Pod Krocínkou“ a možnosti vývoje: Stav_USES-
  2. Obrazové přílohy:  Příloha8_a Příloha8_b Příloha8_c

Vyjadřovali jsme se  již k záměru na území v roce 2010 viz  ODKOLEK/ PHA709, tenkrát šlo o projekt zástavby  celého území Odkolka.  Bohužel se nyní  území rozdělilo do dvou částí. První část „Revitalizace území bývalých pekáren Odkolek“ neprošla zjišťovacím řízením, což vzhledem k  rozsahu zástavby v daném území, hodnotíme jako nevhodnou a účelovou tzv.  salámovou praxi.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2021/12/29/dopady-revitalizace-freyova-cukrovaru-na-okoli/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.