Kategorie: Monitoring

V Praze byl vyhlášen signál upozornění na možnost výskytu smogu

smog

„Vzhledem k velmi nepříznivé situaci, kdy se k silným mrazům přidává ještě znečištěné ovzduší, je pro děti, seniory a rizikové skupiny obyvatel pohyb venku vhodné omezit na minimum. Rovněž žádám řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zhoršení situace,“ obrací se primátor hl. m, Prahy Bohuslav Svoboda na …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2012/02/13/v-praze-byl-vyhlasen-signal-upozorneni-na-moznost-vyskytu-smogu/

Vdechování smogu ohrožuje především seniory a děti

Vdechování smogu ohrožuje především seniory a děti. Způsobuje kašel, bolesti na hrudi a dušnost. Pro pacienty s astmatem, chronickým zánětem průdušek nebo cévními chorobami může znamenat vážné komplikace. „Smog celkově zvyšuje zánětlivou odpověď organismu, čímž dochází třeba ke zhoršování projevů aterosklerózy, k uzávěru cév, a v důsledku toho pak ke vzniku infarktu a mrtvic,“ informoval …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2012/02/12/kvalita-ovzdusi-aktualni-hodnoty-z-automatizove-stanice-pha9-vysocany/

Praha se zahalila kompletně do SMOGingu

Opatření nulová, tak alespoň touto cestou všechny upozorňujeme, že se jedná o poměrně vážnou věc s dlouhodobými i aktuálními dopady na zdraví zejména malých dětí, ale i mnoha dalších.  /převzato od o.s. Asistence: Jedeme v tom s vámi

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2012/02/08/praha-se-zahalila-kompletne-do-smogingu/

Překračování imisních limitů na nám. OSN

PM10

Bohužel, situace s kvalitou ovzduší ve Vysočanech je stále špatná. Došlo již k překročení imisních limitů (hodnoty imisního limitu včetně povoleného počtu překročení) http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/exceed/summary/limit2011_0000-00-01_00_00_00_41248_CZ.html . Dnes 14.11. zatím nejhorší podzimní den viz http://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide1/mp_AVYNA_CZ.htm

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2011/11/14/prekracovani-imisnich-limitu-na-nam-osn/