Novinky z Klíčovského lesoparku

KNa schůzce s paní Lupoměstskou  z  ÚMČ Prahy 9 dne  4.3. 2022 v Klíčovském lesoparku byla konzultována tato témata:

  1. Pokračování procesu revitalizace Klíčovské kaštanové aleje v roce 2022,  o kaštany napadené klíněnkou bude nadále pečovat odborný tým pod dohledem pana

Mertelíka z Výzkumného ústavu Silva Taroucy

  1. Vrácení lavičky na odbočku k Rottovi, lavička, která byla zničena pádem kaštanu, bude nahrazena novou

 3. Výsadba stromů na horní louce v roce 2021,  je o náhradní výsadbu 21 stromů za vykácené dřeviny při rekonstrukci Vysočanského nádraží.  Firma, najatá SŽDC pro jejich výsadbu, bude podle smlouvy s MČ o stromy dalších 5 let pečovat.

  1. Výsadba dalších stromů: V blízké budoucnosti  MČ uvažuje o výsadbě dalších stromů v horní části parku
  1. Úprava ochrany dubu červeného:  dřevěná ochrana kolem dubu červeného je již vetchá a vyžaduje zkrácení a upevnění. Dále se diskutovala vhodnost přemístění námi dříve vysazené lípy (v její bezprostřední blízkosti je nově vysazený, výrazně vyšší strom),  nutnost opravy bortící se  opěrné zídky u cesty „u Rotta“ a havarijní stav schodiště na Krocínku z ul. Nad Klíčovem.

Informace pana Mertelika a jeho kolegy z Výzkumného ústavu Silva Taroucy: Projekt revitalizace pokračuje i nadále. Do aleje budou dosazeny sazenice kaštanů u odbočky k Rottovi. Vzhledem k zákazu používaní chemického postřiku bude probíhat v částech aleje variantní péče.  Cílem výzkumu je najít nejvhodnější způsob ochrany kaštanů před klíněnkou a napadení houbami. Základem ochrany před klíněnkou bude včasné a důkladné hrabání spadaného listí.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2022/03/11/novinky-z-klicovskeho-lesoparku/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.