Klíčovská alej – Alej hl. m. Prahy roku 2019

Vážení a milí příznivci Krocana, s radostí se s vámi dělím o ocenění, jehož se dostalo Klíčovské alejí – byla vybrána jako alej roku!

Zároveň bych tím rád poděkoval všem těm, kteří se o tuto alej starali, hrabali listí a sázeli nové stromy – berme to všichni nejen jako ocenění někdy těžké práce vás všech, ale i potvrzení toho, že nevyšla vniveč a naše krásná alej, které hrozilo radniční kácení, roste dál.

A také bych rád poděkoval Martině, že alej do soutěže přihlásila.

Josef Rauvolf, předseda spolku Krocan

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2020/08/12/klicovska-alej-alej-hl-m-prahy-roku-2019/

DIY roušky na Praze 9

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2020/03/23/5131/

Dopis předsedy Josefa Rauvolfa

Vážení a milí členové a příznivci Krocana,

obracím se na Vás ve chvílích jistě nelehkých, ovšem s přesvědčením, že právě nyní je ta pravá chvíle na to podat pomocnou ruku.

Takže, pokud na někoho z Vás dolehají problémy, nebojte se obrátit na nás – pokud jste senioři či samoživitelky a potřebujete nakoupit či s čímkoliv pomoci, potřebujete poradit a nebo si prostě jen popovídat… nebo pokud nemáte ochranné roušky apod.

Zároveň věřím, že se mezi námi najdou lidé, kteří rádi pomohou (třeba právě s šitím roušek, například)…

Mějte se všichni dobře a věřme, že při zachovávání a dodržování potřebných opatření budou dopady současné krize co nejmenší! Věřme, protože i dobrá mysl a nepropadání panice a různým „zaručeným“ poplašným zprávám je prvním a důležitým krokem a lékem!

Josef Rauvolf, předseda spolku Krocan

PS: A ještě jedno doporučení: mobilní operátoři nabízejí čerpání neomezených dat bez nějakých příplatků, ověřte si to u svých operátorů.

Volejte si, hledejte seriózní informace na seriózních a důvěryhodných serverech a nedopřávejte sluchu konspiračním a lživým serverům, šířícím často prokremelské rozvratné dezinformace… Jistě víte, co máme na mysli.

email: radiala@seznam.cz

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2020/03/23/dopis-predsedy-josefa-rauvolfa/

Územní řízení k první etapě revitalizace Odkolka

Vzhledem k tomu, že bylo zahájeno územní řízení k první etapě revitalizace území bývalých Vysočanských pekáren (Odkolek), Krocan se do tohoto řízení přihlásil.

A pokud se cítíte být jakkoli výstavbou v areálu Odkolek dotčeni, můžete se do tohoto územního řízení také přihlásit.

https://praha9.cz/urad-a-samosprava/uredni-deska/oznameni-o-zahajeni-rizeni-stanoviska-revitalizace-uzemi-byvalych-pekaren-odkolek

2020-002671(2)

Pro ulehčení přikládáme modelový vzor Přihlášení občanského sdružení do uzemniho rizeni_Odkolek_I_2020  ,  vaši žádost je nutno zanést do podatelny na radnici Prahy 9 a nechat si potvrdit kopii Prahy 9

Mějte se pěkně,

Josef Rauvolf, předseda spolku krocan

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2020/03/06/uzemni-rizeni-k-prvni-etape-revitalizace-odkolka/

Prodat Anglické gymnázium? Prodat!

V  úterý 11. února proběhlo na radnici Prahy 9 zasedání zastupitelstva, na němž jsme interpelovali místostarostu Tomáše Portlíka – zajímaly nás okolnosti prodeje budovy, v níž je nyní v pronájmu Anglické gymnázium. O možnosti prodat tuto nemovitost již radní uvažovali několikrát, pokaždé si ji ale rozmysleli. Nyní tedy padlo rozhodnutí: prodat.

Naše otázky byly jednoduché, a vycházely z článku v únorové Devítce. Takže: V čem spočívá výhodnost toho, že se Městská část Praha 9 zbaví této nemovitosti? Jaké další nutné úpravy bylo dle Anglického gymnásia třeba provést? Byly opravdu potřebné? A kontroloval jejich nutnost někdo? Kolik by stály? V čem spočívá skutečný přínos AG pro občany Prahy 9? A závěrem, jaké budou další osudy budovy po prodeji?

V krátkosti, dozvěděli jsme se, že AG by v případě, že by ke koupi nedošlo, pronájem ukončilo. Následně Tomáš Portlík vypočetl, kolik asi peněz (kolem 2 miliónů) radnice zaplatila za opravy budovy, a jak řekl,“nechtělo se nám investovat do budovy, když jsme nevěděli, jestli tam nájemce vydrží, jestli se nám podaří sehnat dalšího nájemce.“ A přestavět budovu na základní školu by podle něj i podle místostarosty Marka Doležala bylo příliš drahé, kolem 60 miliónů.

Zároveň oba hovořili o přípravě výstavby nové ZŠ U Elektry. „Tato investice nás bude stát hodně, ale pokryje celé spádové území. Počítáme s tím, že peníze z prodeje AG budou součástí investice do stavby této ZŠ,“ řekl Portlík.

Zároveň uvedl, že nový vlastník budovy, tedy AG, „se nemůže rozhodnout, že budovu přestaví na byty – tuto funkci v územním plánu nemá. Ve smlouvě mají povinnost tam nadále provozovat školu, a je tam i ujednání, že v případě, že by chtěli s výukou skončit, tak musí budovu Praze 9 prodat za stejných podmínek. Tuším, že tato podmínka platí deset let.“

Shrnuto tedy, budovu nelze než prodat.

A nyní přicházejí další nevyhnutelné otázky: co bude radnice dělat, dojde-li k nárůstu dětí nebo studentů, který stávající školy (včetně té nové) nezvládnou? Bude se stavět nová škola?

Pokud jde o úpravy, Praha 9 má podle Portlíkových slov na účtě kolem 1, 5 miliardy, takže nějakých 60 miliónů by ji jistě nezruinovalo. A argumentovat nutností dotovat výstavbu ZŠ U Elektry je v tomto světle též liché.

Zadruhé, radnice již – na své náklady – nechala v budově provést, jak se píše v Devítce, stavební úpravy, např. „celkovou opravu střechy včetně vyměny krovu, půdní vestavbu včetně prodloužení schodiště a přípojek, vybudování dvou venkovních požárních schodišť, přeměnu ústředního vytápění a celkovou opravu vnitřních rozvodů a sociálních zařízení…“ Podle všeho tedy již není co velkého opravovat, ovšem na dotaz po „nutných“ opravách jsme odpověď nedostali.

A konečně, i kdyby zde nakrásně nemohla být ZŠ, mohla by tam být jiná, občanům prospěšná zařízení, a budova by tak sloužila dál jim, občanům Prahy 9, a ne soukromému subjektu.

Ptali jsme se i na to, jak se podle Tomáše Portlíka pozná dobrý hospodář. Lehce zaskočen sice odpověděl, ovšem podle našeho názoru to nejdůležitější nezaznělo: správného hospodáře poznáte mimojiné i podle toho, že majetek, který zdědil, zvelebuje a hlavně zmnožuje. Ale nerozprodává…

Takže, jaký je výsledek?

Prodat, a to za každou cenu. Ať to stojí, co to stojí.

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2020/03/01/prodat-anglicke-gymnazium-prodat/

   Další vývoj v areálu Odkolka

V lednu jsme se sešli se zástupci společnosti Metrostav Development, jež plánuje revitalizaci areálu bývalých Vysočanských pekáren (Odkolek).

Probírali jsme 2. fázi této revitalizace, k níž jsme měli řadu připomínek, mimojiné  zřízení cesty pro pěší, procházející areálem, která by spojovala ulici Pod Krocínkou (navazovat má na schodiště uprostřed ulice) a ulici Ke Klíčovu. V místě, kde se napojuje na ulici Pod Krocínkou by měl být na malém prostranství instalován vhodný mobiliář, tedy lavičky.

Dále jsme například požadovali, aby byla zachována možnost migrace zvířat areálem, jako je tomu dosud, žádali jsme též, aby výšková úroveň nových či revitalizovaných budov nepřesáhla stávající výšku.

A také jsme požadovali, aby investor, podobně jako tomu bylo před zahájením 1. fáze revitalizace areálu, uspořádal informativní setkání s občany – nejlépe někdy na jaře.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2020/02/20/dalsi-vyvoj-v-arealu-odkolka/

My Prahu nedáme, radši ji…

Ano, jak se zpívá ve starém šantánu, radši ji zbouráme. A že tahle píseň vůbec nezestárla, prokázalo svými současnými kroky i vedení Prahy 9.

Celé si to můžete přečíst na internetu https://1url.cz/6ztem , zde jen v krátkosti:

radnice se po protestech občanů rozhoupala a koupila budovu Hostince U Brabců, na niž předtím vydala demoliční výměr. Vedení radnice se pak chlubilo, jak krásně budovu opraví a co všechno hezkého z toho pojde.

Inu, pošlo – anebo spíše, zdechlo. Z celé budovy zůstala – jako výsměch radnice občanům – pouze fasádní stěna, zbytek šel k zemi. Prý musel.

Radnice – působí to tak – nevěděla, jaký je stav budovy. Zřejmě chce vzbudit dojem, že kupovala nemovitost, aniž by znala její skutečný stav. Udělali by to radní, kdyby si kupovali třeba rodinný dům? Nejspíš ne. A nebudeme spekulovat, jak to celé bylo, ale stačí si přečíst článek, anebo se podívat, co vše jsme o celé kauze psali, viz https://1url.cz/0zteA

A závěrem jen jednu jedinou otázku: Vy jim to věříte?

 

Diskuse k tématu probíhá i na FaceBookové stránce ProProsek https://www.facebook.com/proprosek/

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2019/12/23/my-prahu-nedame-radsi-ji/

PF 2020

Vážení a milí přátelé Krocana,

dovolte, abych vás všechny s blížícím se koncem roku jménem svým i celého Krocana nejen srdečně pozdravil, ale zároveň vám všem poděkoval za stálou a velice cennou podporu, kterou nám vyjadřujete. Bez vás a vaší pomoci bychom totiž nic nezvládli…

A samozřejmě vám všem přeji krásné a příjemné prožití celých vánočních svátků, Štědrého dne i Silvestra, mnoho dárků a do nového roku jen to nej a nej a nejlepší!

Josef Rauvolf, předseda spolku Krocan

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2019/12/23/pf-2020/