Přání

Vážení a milé členové a příznivci Krocana,

dovolte mi, abych vám jménem našeho spolku upřímně poděkoval za stálou a vždy velice cennou podporu, stejně jako za důvěru, kterou v nás a naše konání máte.
Zároveň bych vám tradičně, s blížícími se vánočními svátky i Novým rokem, rád popřál úplně to nejlepší, co si v příštím roce přejete.
A samozřejmě také, vzhledem k přetrvávající situaci, i pevné zdraví a žádné viry!
Mějte se moc fajn!
Josef Rauvolf, předseda spolku Krocan

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2021/12/21/prani-2/

Web/brožura s radami k vysokým cenám energií

Dostali jsme  od Hnutí DUHA  rady zejména mezi ty, kteří se potýákají s akutním problémem zdražení  energií.

Zde je ke stažení https://energie.hnutiduha.cz/zdrazovani-energie

Myslíme si, že lidem, kteří jsou ve svízelné situaci kvůli prudkému růstu cen energií nebo krachu jejich dodavatelů a režimu DPI, může být nápomocná.

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2021/11/24/web-brozura-s-radami-k-vysokym-cenam-energii/

Odkolek v nebližší době  

Jistě všichni sledujete postupující demoliční práce probíhající v  areálu Odkolek, viz návrh realizace areálu Odkolek.

 

 

Pro bližší informaci přikládáme zprávu, již nám investor, Metrostav Development, poslal 26. května 2021.

***

1/ Podali jsme v minulých dnech žádost o stavební povolení na 2. etapu Revitalizace území bývalých pekáren Odkolek (domy S2 a C). Stejně jako v případě 1. etapy se i zde žádost procesně rozpadá na 3 samostatná řízení (komunikace, vodoprávní, domy).

Zatím bylo zahájeno řízení na komunikaci, viz odkaz níže. Zahájení „hlavního“ řízení na domy očekáváme v nejbližších dnech.

Oznámení o zahájení řízení – stanoviska: „Revitalizace území bývalých pekáren Odkolek – 2. etapa“ – | Městská část Praha 9

2/ Dokončujeme přípravu na podání žádosti o stavební povolení i na 3. etapu (domy D a E). Chystáme podání žádosti nejspíše na konec 06/21.

3/ Připravujeme dokumentaci pro územní řízení na projekt Revitalizace území bývalého Freyova cukrovaru, souladně s výstupy z participace. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí předpokládáme v závěru letošního roku. Počítáme s tím, že před podáním žádosti bychom pozvali zástupce OS Krocan na jednání a dokumentaci zde odprezentovali.

Nezapomněli jsme na příslib zhotovení místa pro setkávání místních obyvatel na našem pozemku u ulice Pod Krocínkou (v místě vyústění schodů nového pěšího propojení Ke Klíčovu – Pod Krocínkou), vymýšlíme a na podzimní schůzce bychom také odprezentovali.

4/ Postup demoličních prací jistě sami sledujete. Chtěl bych tedy pouze informovat, že jsme dokončili zajišťovací práce na statice jižní fasády mlýna a na přístřešku mezi objekty administrativní budovy a pekárny. Oba elementy (a samozřejmě také komín mlýna) jsme slíbili zachovat. Demolice tak nyní pokračují na objektech pekárny a mlýna. Jako zcela poslední pak zahájíme práce na demolici těstárny, předpokládáme start v průběhu léta.

5/ Od července plánujeme zahájit stavbu 1. etapy (domy A a B).

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2021/05/30/odkolek-v-neblizsi-dobe/

Klíčák v plné parádě

Každý, kdo se v poslední době prošel alejí v Klíčovském lesoparku, musel obdivovat, jak krásně zde prospívají kaštany – jistě i díky péči, které je jim věnována.

Horní patra vzrostlých stromů se 18. května 2021 dočkala postřiku proti klíněnce a my můžeme jen doufat, že tato péče kaštanům udělá jen a jen dobře.

A možná by se na tyto stromy v plné životní síle mohl někdy zajít podívat radní Prahy 9 Zdeněk Davídek a připomenout si, jak mluvil o tom, že je třeba je vykácet…

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2021/05/30/klicak-v-plne-parade/

 Sláva mu! A sláva mu! A sláva mu!

Možná tak nějak by začal Jaroslav Hašek, a na udivenou otázku by pak Josef Švejk mohl odpovědět třeba takhle: „Ale paní Müllerová, vždyť nám dali nového starostu!“ Ovšem jaká by na to byla reakce paní Müllerové, to se můžeme jen domýšlet…

Zanechme ale literatury a podívejme se, co se vlastně stalo: jak se dočteme na stránkách radnice, „Zastupitelstvo MČ Praha 9 na svém zasedání v úterý 30. března uvolnilo z funkce starosty Ing. Jana Jarolíma na jeho žádost a novým starostou od 1. dubna 2021 zvolilo dosavadního prvního místostarostu Mgr. Tomáše Portlíka.“

Podle radničních stránek nás ale čeká jen to nejlepší, nový starosta Tomáš Portlík (ODS) ostatně sám vedle příslibů lepších zítřků mluví o dlouhodobé koncepci rozvoje. Inu, podíváme-li se na příspěvky, které jsme o radničních „koncepcích“ věnovali, byli bychom spíše ve střehu.

A proč tedy nedat opět slovo literární postavě: „Tak to já znal jednoho, a o tom se psalo, že dělá tipaře Janouškovi, ale potom skončil jako starosta, a ještě předtím sliboval, že zavřený klub na Proseku bude po rekonstrukci opět sloužit svému původnímu účelu, a dušoval se, žádné kšefty že tam nebudou. A jak myslíte, že to dopadlo? Jako s tím arcivévodou v Sarajevu, žádný klub, ani náhodou.“ V tom by měl klasik pravdu, stačí se podívat na štítky u vchodu. Jedna firma za druhou. A safra, napadlo by možná někoho – ovšem nejspíš bohužel nepřekvapilo.

Mluví se tam též o tom, že Praha 9 „dlouhodobě hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, kdy běžné výdaje jsou stále na úrovni roku 2011.“ Dodejme, že finance od roku 2010 spravuje právě novopečený starosta, a také, že oné vyrovnanosti je dosahováno na straně zisků především prodejem majetku Prahy 9, tedy ne nějakým koncepčním, promyšleným investováním. Pokud ovšem za podnikání nepovažujeme Portlíkem vymyšlený projekt radničních akciovek s docela zajímavými pravidly. Inu, jak se to vezme…

Mohli bychom tak pokračovat, jen bychom se ale opakovali – stačí se podívat na starší i novější příspěvky na našich stránkách.

Zvolejme tedy ještě jednou: Sláva mu a juchajdá, hrc ric pic.

Ale co my, občané Prahy 9?

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2021/04/24/slava-mu-a-slava-mu-a-slava-mu/

Je jaro, kácí se ve velkém

Na Krocínce se kácí 🌳🌳🌳 🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳 … a bude se pokračovat až do 31. března.
Někteří ptáci přitom již hnízdí🙁🐦🐦
  • V Klíčovském lesoparku padlo minulý týden 7 stromů na horní louce, Budeme volat na úřad a požadovat zdůvodnění a náhradní výsadbu. Některé s těch stromů bylo opravdu starých a nemocných. Každopádně se zasadíme o výsadbu nových stromů a rádi přiložíme ruku k dílu
  • V areálu Odkolek a při ulici Ke Klíčovu / Přišlo mailem: „Chtěli bychom Vás jako zástupkyni spolku Krocan o.s. informovat, že o tomto víkendu a též příští týden až do ST 31.3.2021 budeme na „Odkolku“ kácet dřeviny ve veřejném prostoru, a to v rozsahu potřebném pro realizaci úpravy světelné křižovatky a silnice Ke Klíčovu. Je to z důvodu, že závazné stanovisko ke kácení pro akci křižovatky a silnice Ke Klíčovu nám umožňuje kácet pouze v době vegetačního klidu, která končí 31.3. Dále budeme provádět též i kácení uvnitř areálu „Odkolek“, a to v rozsahu 1. etapy.             Vše máme samozřejmě řádně povoleno a o kácení jsme v předstihu informovali úřad ochrany prostředí Prahy 9. Prosíme případně informaci sdílet i s dalšími členy Krocan o.s.
  • Kácelo se také v areálu bývalých garáží Pod Krocínkou
A asi i jinde v oblasti Krocínky 🙁
Chápeme, že jsou důvody, kdy je nutné stromy pokácet. Proč ale všichni vyčkávají až na poslední chvíli, a proč se někde kácí šmahem? A jsou vysázeny nové stromy, takzvaná náhradní výsadba?

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2021/03/29/je-jaro-kaci-se-ve-velkem/

Revitalizace Freyova cukrovaru / 10. prosince

Zdravíme všechny příznivce,

a všechny, které zajímá, co se skrývá za „návrhem revitalizace Freyova cukrovaru“ zve investor na konzultační odpoledne, a to ve čtvrtek 10. prosince od 14:00 do 19:00 hodin. Jako dříve, i tentokráte se koná v areálu bývalých pekáren, vstup u vrátnice z ulice Ke Klíčovu.

Josef Rauvolf, předseda spolku Krocan

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2020/12/09/revitalizace-freyova-cukrovaru-10-prosince/

Parkování na Krocínce podle radnice

V zářijové Devítce (str. 5) informuje radní Holeček o rozšíření parkovacích zón, nová pravidla přitom mají platit od roku 2021. Což je docela brzy.

Při jednání spolku Krocan s radnicí přitom vždy bylo zdůrazňováno, a byli jsme o tom opakovaně ujišťováni, že Krocínka je specifická a žádné zóny zde nebudou.

Na úřední desce radnice byla zveřejněna 15. 10. 2020 vyhláška ZPS_Prosek_Strizkov_Krocinka_Navrh_OOP_9_2   , ve které úřad vyzývá občany k podání připomínek či návrhů ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu (soubor návrhu je moc velký,  nelze ho nabídnout přes  web krocanos.cz ke stažení. Kdo má o něj zájem, napište nám na radiala@seznam.cz. Bohužel realizaci návrhu, v podobě modrého značení, již na Krocínce k připomínkování máme).

Jak si ale vysvětlit, že již minulý týden bylo modré značení v ulicích nakresleno?  Máme tedy krokům radnice rozumět tak, že sice můžeme podávat připomínky, již je ale vlastně – předem – rozhodnuto?

Rozhodně však stojí za to připomínky podat. Například dnes nám slečna z ulice Na Krocínce napsala, že by nedostatek parkovacích míst v její ulici mohl vyřešit vznik jednosměrky. Tím by se tam vešlo mnohem víc parkovacích míst,  dle současného návrhu se tam nepodaří zaparkovat ani čtvrtině obyvatel. Zóny byly zřejmě navrženy od stolu,  bez znalostí místních poměrů a potřeb parkování v klidu.

Více o pravidlech najdete zde: Usnesení zastupitelstva MČ Prahy 9 ve věci parovacích zón   https://www.parkujvklidu.cz

Vzor pro podání připomínek a námitek Vzor_pripominky_namitky

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2020/10/26/parkovani-na-krocince-podle-radnice/