Neděle 26. června na Květinovím hřiští

krocan o.s.Vážení a milí přátelé Krocana, dovolte, abych vás jako každý rok, i letos, všechny pozval na
valnou hromadu spolku Krocan, o.s,.

V neděli 26. června na Květinovém hřišti Na Krocínce v   17:00 hodin.

Hřiště Krocínka se nachází v křížení ulicPod Krocínkou a Na Krocínce

Josef Rauvolf,

předseda spolku Krocan

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2022/06/20/nedele-26-cervna-na-kvetinovim-hristi/

UKLIĎME KROCÍNKU

Vystrizyxyxek-1Sraz v sobotu 26. března v 10:00 na Květinovém hřišti

S sebou dobrou náladu (a třeba kus nějaké buchty ) a pevnou obuv.

Pytle a rukavice zajištěny.

kontakt: Lenka Kalvodová 605141296

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2022/03/25/uklidme-krocinku/

Novinky z Klíčovského lesoparku

KInformace o předpokládaném rozsahu péče o Klíčovskou alej v následujícím období

Na schůzce s paní Lupoměstskou  4.3. 2022 v Klíčovském lesoparku byla konzultována tato témata:

  1. Pokračování procesu revitalizace Klíčovské kaštanové aleje v roce 2022

      o kaštany napadené klíněnkou bude nadále pečovat odborný tým pod dohledem pana

Mertelíka z Výzkumného ústavu Silva Taroucy

  1. Vrácení lavičky na odbočku k Rottovi

      lavička, která byla zničena pádem kaštanu, bude nahrazena novou

      3. Výsadba stromů na horní louce v roce 2021

jde o náhradní výsadbu 21 stromů za vykácené dřeviny při rekonstrukci Vysočanského

nádraží.  Firma, najatá SŽDC pro jejich výsadbu, bude podle smlouvy s MČ o stromy

dalších 5 let pečovat.

  1. Výsadba dalších stromů

V blízké budoucnosti  MČ uvažuje o výsadbě dalších stromů v horní části parku

  1. Úprava ochrany dubu červeného

      dřevěná ochrana kolem dubu červeného je již vetchá a vyžaduje zkrácení a upevnění.

Dále se diskutovala vhodnost přemístění námi dříve vysazené lípy (v její bezprostřední blízkosti je nově vysazený, výrazně vyšší strom),  nutnost opravy bortící se  opěrné zídky u cesty „u Rotta“ a havarijní stav schodiště na Krocínku z ul. Nad Klíčovem.

Informace pana Mertelika a jeho kolegy z Výzkumného ústavu Silva Taroucy 

Projekt revitalizace pokračuje i nadále. Do aleje budou dosazeny sazenice kaštanů u odbočky k Rottovi.

Vzhledem k zákazu používaní chemického postřiku bude probíhat v částech aleje variantní péče.  Cílem výzkumu je najít nejvhodnější způsob ochrany kaštanů před klíněnkou a napadení houbami. Základem ochrany před klíněnkou bude včasné a důkladné hrabání spadaného listí.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2022/03/11/novinky-z-klicovskeho-lesoparku/

Přání

Vážení a milé členové a příznivci Krocana,

dovolte mi, abych vám jménem našeho spolku upřímně poděkoval za stálou a vždy velice cennou podporu, stejně jako za důvěru, kterou v nás a naše konání máte.
 
Zároveň bych vám tradičně, s blížícími se vánočními svátky i Novým rokem, rád popřál úplně to nejlepší, co si v příštím roce přejete.
A samozřejmě také, vzhledem k přetrvávající situaci, i pevné zdraví a žádné viry!
 
Mějte se moc fajn!
 
Josef Rauvolf, předseda spolku Krocan

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2021/12/21/prani-2/

Web/brožura s radami k vysokým cenám energií

Dostali jsme  od Hnutí DUHA  rady zejména mezi ty, kteří se potýákají s akutním problémem zdražení  energií.

Zde je ke stažení https://energie.hnutiduha.cz/zdrazovani-energie

Myslíme si, že lidem, kteří jsou ve svízelné situaci kvůli prudkému růstu cen energií nebo krachu jejich dodavatelů a režimu DPI, může být nápomocná.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2021/11/24/web-brozura-s-radami-k-vysokym-cenam-energii/

Odkolek v nebližší době  

Jistě všichni sledujete postupující demoliční práce probíhající v  areálu Odkolek, viz návrh realizace areálu Odkolek.

 

 

Pro bližší informaci přikládáme zprávu, již nám investor, Metrostav Development, poslal 26. května 2021.

***

1/ Podali jsme v minulých dnech žádost o stavební povolení na 2. etapu Revitalizace území bývalých pekáren Odkolek (domy S2 a C). Stejně jako v případě 1. etapy se i zde žádost procesně rozpadá na 3 samostatná řízení (komunikace, vodoprávní, domy).

Zatím bylo zahájeno řízení na komunikaci, viz odkaz níže. Zahájení „hlavního“ řízení na domy očekáváme v nejbližších dnech.

Oznámení o zahájení řízení – stanoviska: „Revitalizace území bývalých pekáren Odkolek – 2. etapa“ – | Městská část Praha 9

2/ Dokončujeme přípravu na podání žádosti o stavební povolení i na 3. etapu (domy D a E). Chystáme podání žádosti nejspíše na konec 06/21.

3/ Připravujeme dokumentaci pro územní řízení na projekt Revitalizace území bývalého Freyova cukrovaru, souladně s výstupy z participace. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí předpokládáme v závěru letošního roku. Počítáme s tím, že před podáním žádosti bychom pozvali zástupce OS Krocan na jednání a dokumentaci zde odprezentovali.

Nezapomněli jsme na příslib zhotovení místa pro setkávání místních obyvatel na našem pozemku u ulice Pod Krocínkou (v místě vyústění schodů nového pěšího propojení Ke Klíčovu – Pod Krocínkou), vymýšlíme a na podzimní schůzce bychom také odprezentovali.

4/ Postup demoličních prací jistě sami sledujete. Chtěl bych tedy pouze informovat, že jsme dokončili zajišťovací práce na statice jižní fasády mlýna a na přístřešku mezi objekty administrativní budovy a pekárny. Oba elementy (a samozřejmě také komín mlýna) jsme slíbili zachovat. Demolice tak nyní pokračují na objektech pekárny a mlýna. Jako zcela poslední pak zahájíme práce na demolici těstárny, předpokládáme start v průběhu léta.

5/ Od července plánujeme zahájit stavbu 1. etapy (domy A a B).

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2021/05/30/odkolek-v-neblizsi-dobe/

Klíčák v plné parádě

parkKaždý, kdo se v poslední době prošel alejí v Klíčovském lesoparku, musel obdivovat, jak krásně zde prospívají kaštany – jistě i díky péči, které je jim věnována.

Horní patra vzrostlých stromů se 18. května 2021 dočkala postřiku proti klíněnce a my můžeme jen doufat, že tato péče kaštanům udělá jen a jen dobře.

A možná by se na tyto stromy v plné životní síle mohl někdy zajít podívat radní Prahy 9 Zdeněk Davídek a připomenout si, jak mluvil o tom, že je třeba je vykácet…

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2021/05/30/klicak-v-plne-parade/

 Sláva mu! A sláva mu! A sláva mu!

Možná tak nějak by začal Jaroslav Hašek, a na udivenou otázku by pak Josef Švejk mohl odpovědět třeba takhle: „Ale paní Müllerová, vždyť nám dali nového starostu!“ Ovšem jaká by na to byla reakce paní Müllerové, to se můžeme jen domýšlet…

Zanechme ale literatury a podívejme se, co se vlastně stalo: jak se dočteme na stránkách radnice, „Zastupitelstvo MČ Praha 9 na svém zasedání v úterý 30. března uvolnilo z funkce starosty Ing. Jana Jarolíma na jeho žádost a novým starostou od 1. dubna 2021 zvolilo dosavadního prvního místostarostu Mgr. Tomáše Portlíka.“

Podle radničních stránek nás ale čeká jen to nejlepší, nový starosta Tomáš Portlík (ODS) ostatně sám vedle příslibů lepších zítřků mluví o dlouhodobé koncepci rozvoje. Inu, podíváme-li se na příspěvky, které jsme o radničních „koncepcích“ věnovali, byli bychom spíše ve střehu.

A proč tedy nedat opět slovo literární postavě: „Tak to já znal jednoho, a o tom se psalo, že dělá tipaře Janouškovi, ale potom skončil jako starosta, a ještě předtím sliboval, že zavřený klub na Proseku bude po rekonstrukci opět sloužit svému původnímu účelu, a dušoval se, žádné kšefty že tam nebudou. A jak myslíte, že to dopadlo? Jako s tím arcivévodou v Sarajevu, žádný klub, ani náhodou.“ V tom by měl klasik pravdu, stačí se podívat na štítky u vchodu. Jedna firma za druhou. A safra, napadlo by možná někoho – ovšem nejspíš bohužel nepřekvapilo.

Mluví se tam též o tom, že Praha 9 „dlouhodobě hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, kdy běžné výdaje jsou stále na úrovni roku 2011.“ Dodejme, že finance od roku 2010 spravuje právě novopečený starosta, a také, že oné vyrovnanosti je dosahováno na straně zisků především prodejem majetku Prahy 9, tedy ne nějakým koncepčním, promyšleným investováním. Pokud ovšem za podnikání nepovažujeme Portlíkem vymyšlený projekt radničních akciovek s docela zajímavými pravidly. Inu, jak se to vezme…

Mohli bychom tak pokračovat, jen bychom se ale opakovali – stačí se podívat na starší i novější příspěvky na našich stránkách.

Zvolejme tedy ještě jednou: Sláva mu a juchajdá, hrc ric pic.

Ale co my, občané Prahy 9?

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2021/04/24/slava-mu-a-slava-mu-a-slava-mu/