Uchlácholit občany, a pak staviteli dovolit úplně cokoli?

Zveřejňujeme  zápis z Valné hromady po tématch

Využití pozemku po garážích Pod Krocínkou

Nová výstavba na pozemku po garážích při ulici Pod Krocínkou bude mít pět pater, což je v příkrém rozporu s tím, co jsme vyjednali s radnicí Prahy 9 v rámci pracovní skupiny „Využití pozemku po garážích Pod Krocínkou“, viz horní obrázek.

 

 

 

Nebyl brán zřetel ani na anketu mezi obyvateli Krocínky, kde si více jak 90% respondentů přálo, aby pozemky zůstaly ve vlastnictví obce a ta tím pádem mohla dohlédnout na využití pozemku. Současný stav je výsměch všem, kteří se mnoha jednání na půdě radnice účastnili a také všem těm, kteří radnici uvěřili. A teď se zde staví se robustní viladomy o pěti patrech.

 

 

Obyvatelé Krocínky se  přitop o využití pozemku jižního svahu na Krocínce intenzivně zajímali již od roku 2008, scházeli se ze zástupci ÚMČ P9, v roce 2015 zorganizovali anketu mezi obyvateli, učastnili se mnoha jednání pracovní skupiny zřízené radnicí Prahy 9, která hledala a vybrala vhodný projekt, tak, aby nebyl narušen charakter spodní Krocínky a také rekreační potenciál Ktíčovského lesoparku a kaštanové aleje, či dětského Květinového hřiště.

Koncem roku 2022 jsme úřad požádali o informace o projektu a stavu povolovacích řízení. Úřad, konkrétně stavební odbor nám tyto informace neposkytl, s odůvodněním, že žádné neexistují. Vizualizaci připravovaného projektu jsme pak našli na internetu, přičemž v té době měly stavby čtyři patra. Ovšem dnes, dle vizualizace na billboardu v Jandově ulici, budou mít pater pět. Budeme se proto radnice Prahy 9 ptát, jak se to mohlo stát. Uchlácholit občany a pak staviteli dovolit úplně cokoli?

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2024/06/12/uchlacholit-obcany-a-pak-staviteli-dovolit-uplne-cokoli/

Křídlatka

Zveřejňujeme  zápis z Valné hromady po tématch 

Křídlatka

Invazní rostlina se rozrůstá kolem již zmíněného schodiště, i podél ulice Pod Krocínkou.

Likvidace křídlatek je záležitostí majitelů a správců pozemků, kde rostou.

Situaci komplikuje obrovská regenerační schopnost křídlatek. Pokosená křídlatka brzy znovu obráží a zakořenit a znovu růst dokáží i jejich posekané stonky. Křídlatku lze zlikvidovat pouze systematicky, jinak se rozrůstá do okolí a boj s ní je ještě obtížnější.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2024/06/12/kridlatka/

Střední spojovací schodiště ulic Pod Krocínkou a Nad Krocínkou

Zveřejňujeme  zápis z Valné hromady po tématch

Střední spojovací schodiště ulic Pod Krocínkou a Nad Krocínkou

Toto schodiště není udržované. Schody chátrají, nesekaná zeleň divočí a ani v zimě není v době sněhu a náledí schodiště udržováno.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2024/06/12/stredni-spojovaci-schodiste-ulic-pod-krocinkou-a-nad-krocinkou/

Areál Odkolek – Pekárny a Cukrovar

Zveřejňujeme  zápis z Valné hromady po tématch

Areál Odkolek – Pekárny a Cukrovar

Aktuálně občany na Krocínce obtěžuje stavební hluk v areálu Odkolek, a to i v neděli od sedmi ráno a po celý den. Podáme stížnost na Radnici Prahy 9. Děje se to opakovaně, dělo se to i v první etapě výstavby a děje se to zase.

 

 

 

 

Díky žádosti o informaci jednoho z našich spoluobčanů, k níž se připojil i spolek Krocan, bylo zastaveno nelegální drcení stavební sutě v areálu Cukrovaru na jaře tohoto roku.  Drásavý zvuk  a prach obtěžoval  místní obyvatele po mnoho týdnů.

Velmi zvláštní bylo, že ÚMČ Prahy 9 neodpověděl na žádost o informaci v zákonem daném termínu 30ti dnů, a teprve po urgenci informaci podal s velmi zvláštní výmluvou, proč neodpověděl dříve. Úřad totiž tvrdil, že na občana neměl kontakt, i když mu mailem potvrdil přijetí žádosti o informaci.

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2024/06/12/areal-odkolek-pekarny-a-cukrovar/

Klíčovská alej

Zveřejňujeme  zápis z Valné hromady po tématch

Klíčovská alej

V Klíčovské aleji pokračuje revitalizace a výzkumný projekt ochrany jírovců před klíněnkou. Igelity na kmenech jírovců slouží ke zjištění, jak silný je výlet klíněnek. O odstranění listí z aleje se stará firma ÚMČ P9, chemické postřiky již ze zákona nelze použít.

Na podzim se sejdeme s ing. Mertelíkem z Výzkumného ústavu Silva Taroucy, který nám představí, jak se stromům v aleji daří a jak byly metody pro potlačení klíněnky úspěšné.

 

 

 

V Klíčovské aleji dochází ke střetům s některými cyklisty, kteří se alejí řítí dolů z kopce a ohrožují tak chodce.

 

 

Podali jsme podnět na Úřad Prahy 9 z důvodu odřeného a polámaného jírovce v ulici Nad Klíčovem. Strom byl poté ošetřen firmou, která staví na pozemku po bývalých garážích. Jejich těžká technika přitom opakovaně parkovala přímo v aleji.

 

 

Občané svépomocí opravili prstence kolem jírovců při odbočení do ulice Pod Krocínkou. Během 14 dnů byl zase jeden prstenec rozbitý, domníváme se, že do něj opět narazilo auto. Prstence, které chrání stromy před poškozením auty, na ně umístil spolek Krocan za podpory grantu magistrátu v letech 2015-2016. Prstence jsou polepeny reflexními odrazkami, i ty byly letos na jaře doplněny.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2024/06/12/klicovska-alej/

Rybníček, tůně a vrby v Jetelce a Flajšnerce

Zveřejňujeme  zápis z Valné hromady po tématch

Rybníček, tůně a vrby v Jetelce a Flajšnerce

Vodoteče a tůně ve svahu vedle Bobové dráhy jsou vyschlé, budeme se proto aktivně zajímat, kdy dojde k nápravě. Magistrátem bylo přislíbeno, že se situace zlepší po ukončení rekonstrukce Proseckého rybníčka – jezírka na Jetelce, ta již ale proběhla.

 

 

 

 

Podnět od občanů vysázet kolem jezírka vrby. Dle informace by tam měly být nově vysazené tři vrbičky.

 

 

 

 

Na Proseckém potoku jsou tůně zanesené, požádáme Magistrát o jeho revitalizaci.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2024/06/12/rybnicek-tune-a-vrby-v-jetelce-a-flajsnerce/

Valná hromada spolku Krocan – 9. června

spolek krocanVážení a milí přátelé Krocana,

dovolte, abych vás jako každý rok, i letos, všechny pozval na valnou hromadu spolku Krocan.

Během setkání si popovídáme o tom co se děje na Krocínce  a o všem, co se nás všech nějak dotýká.

Sejdeme se v neděli 9. června na Květinovém hřišti v 18:00 hodin (v křížení ulic Pod Krocínkou a Na Krocínce).

Těšíme se na vás!

Josef Rauvolf,  předseda spolku Krocan

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2024/05/22/valna-hromada-spolku-krocan-9-cervna/

Má smysl se zajímat o své životní prostředí – hluk a prach v areálu Cukrovaru končí

Video – Cukrovar_drceni_suti  Obyvatel ulice Pod Krocínkou podal na Úřad Prahy 9 žádost o informaci o firmě, která provádí drcení stavební suti v areálu bývalého Freyova cukrovaru. V důsledku této činnosti se v lokalitě velmi zvýšily prašnost a hluk.

K této žádosti o informaci se připojil i spolek Krocan s odůvodněním: „Hluk z drcení suti je drásavý a obtěžuje obyvatele v okolí každý celý pracovní den. V dnešním větrném počasí je okolí plné prachu ještě více než jindy. Je pro nás nepochopitelné, že někdo dostal povolení k takto obtěžující činnosti v obytné čtvrti.“

Níže uvádíme odpověď od Metrostav Development a.s. 

„Dovolte mi touto cestou se Vám omluvit a podat vysvětlení. Areál jsme na dobu několika měsíců svěřili subdodavatelské firmě za účelem skladování stavebního materiálu a parkování stavební techniky. Firma však v rozporu s dohodou užívala areál také k drcení stavební suti.

Po tomto zjištění jsme se s dotyčnou firmou domluvili na okamžitém zastavení návozu materiálu k drcení a rovněž na samotném ukončení drcení (drtička byla v minulém týdnu natrvalo odvezena). Firma bude v průběhu ještě cca 2-3 týdnů pouze odvážet z areálu naskladněnou suť a poté bude činnost zcela ukončena.

Omlouváme se Vám touto cestou, pokud došlo k přechodnému zhoršení prostředí vlivem výše uvedené činnosti a velmi nás to mrzí.

Jsme si vědomi, že výstavba v areálu Odkolek a v budoucnu i ve Freyově cukrovaru do značné míry může obtěžovat stávající obyvatele a my si velmi vážíme dosavadní sousedské tolerance. Chceme být dobrými sousedy i nadále a pro příště si budeme lépe vybírat spolupracující subjekty.

Pokud byste měl v budoucnu připomínky k výstavbě nebo jiné činnosti v našich areálech, neváhejte se prosím na mě napřímo obrátit.

V úctě

S pozdravem

manažer projektu, Metrostav Development a.s.

Ing. Karel Vavruška“

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2024/04/21/ma-smysl-se-zajimat-o-sve-zivotni-prostredi-hluk-a-prach-v-arealu-cukrovaru-konci/