projekt „Zpřístupnění historického podzemí Proseka

netopirPřipomínky Krocana podané v rámci v rámci územního řízení podané na ÚMČ Praha 9 / ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE:

Projekt „Zpřístupnění historického podzemí Proseka“, jehož realizace umožní obyvatelům a návštěvníkům Prahy 9 nahlédnout do dosud nepřístupných podzemních prostor, hodnotíme jako přínosný, podporujeme jej a věříme v jeho naplnění.  Vítáme, že je povrchová stavba řešena citlivě k okolí.

Připomínky k umístění stavby máme tyto:   

· Z dokumentace, do které jsme měli možnost nahlédnout, není patrné, jak se stavba vypořádává s koloniemi létavců (netopýrů), kteří v dotčeném území žijí. Netopýři jsou zvláště chráněnými druhy, tudíž jakékoliv aktivity v místech jejich zimních nebo letních kolonií je třeba provádět jen na základě výjimky ze základních ochranných podmínek dle § 50 zákona 114/1992 Sb..

Dle znalce RNDr. Petra Obsta se v tomto území vyskytují 4 druhy těchto létavců – netopýr ušatý, vrápenec malý, netopýr brvitý. Nejpřísněji chráněný je vrápenec malý (kriticky ohrožený druh), netopýr brvitý je ohrožený druh a netopýr ušatý je silně ohrožený druh.  Pokud byla taková výjimka povolena, pak musí obsahovat podmínky pro ochranu ZCHD, u netopýrů je zvláště důležité jejich „nerušení“ (odst. 2 § 50 zákona).  Případné zazdění přístupových otvorů do podzemí je možné pouze za předpokladu, že bude zachována možnost vletu netopýrů. Toto je třeba konzultovat s odborníky např. z AOPK, pokud nemá orgán své specialisty.

 · Žádáme o možnost seznámit se s projektem z pohledu finanční a dlouhodobé ekonomické udržitelnosti, neboť se nemůžeme neptat: Kdo, jakým způsobem a z jakých zdrojů získanými prostředky bude výstavbu a provoz řídit?

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2009/09/01/projekt-%e2%80%9ezpristupneni-historickeho-podzemi-proseka/

1 comment

    • Anonym on 9.4.2013 at 12.30
    • Reakce

    Dobrý den,

    pro Vaši informaci uvádím, že bylo zahájeno stavební řízení na stavbu zpřístupnění podzemí. čj. je S09015246/2013/OVUR/Hor ze dne 29.3.2013

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.