Zpráva o realizaci projektu Pěší trasy na Praze 9

foto18bPopis způsobu řešení projektu
MČ Praha 9 se nezapojila do procesu tvorby Generelu pěší dopravy, hrozilo tak, že potřeby pěší prostupnosti území Prahy 9 budou opomenuty. Proto se občanské sdružení Krocan, který se podporou pěší dopravy dlouhodobě zabývá, rozhodl proces připomínkování Generelu iniciovat a aktivně se do něj zapojit.
Náš záměr a postup konzultovali s vedoucím odboru infrastruktury, URM – odboru urbanistické koncepce a Ing. Michaelou Valentovou z Ústavu pro ekopolitiku, která je současně vedoucí pracovní skupiny pro podporu pěší dopravy na MHMP. Celý projekt jsme na počátku představili Komisi pro ŽP a dopravu i Odboru ŽP a dopravy MČ Prahy 9 a průběžně je informovali o našich aktivitách a postupu.

Krocan, o.s. převzal odpovědnost za seznámení veřejnosti s projektem Pěší trasy na Praze 9 a za sběr návrhů občanů městské části na zpracování pěších tras pro generel pěší dopravy na Praze 9.
Náš projekt jsme představili veřejnosti v květnu 2010 na osvětové environmentální akci Mikroklima, určenou pro žáky a studenty škol Prahy 9 a také občany Prahy 9. Dále pak v září 2010 v rámci Evropského týdne mobility formou informačního panelu ve vestibulu Radnice Prahy 9 a přímo na akci Neděle bez auta. V říjnu pak vyšel v Devítce, měsíčníku MČ Prahy 9, osvětový článek k projektu. Současně se seznamováním s projektem byli občané vybízeni k podávání zmíněných námětů na pěší trasy, které se týkají území Prahy 9.

Všechny podněty sbíral a přijímal Krocan.
V říjnu a listopadu 2010 jsme podklady analyzovali a pracovně jsme definovali čtyři kategorie podnětů:

I. pěší trasy propojující jednotlivé městské části Prahy
II. pěší trasy propojující lokality Prahy 9
III. přístupové trasy k významným terminálům veřejné dopravy
IV. přístupové trasy k dalším celoměstsky významným cílům, např. významné rekreační a sportovní oblasti.

Výstupním materiálem byl „Návrh zapracování pěších tras pro generel pěší dopravy za Prahu 9“, který jsme předali Odboru ŽP a dopravy MČ Prahy 9. MČ Prahy 9 poté podala materiál svým jménem na Útvar územního rozvoje hl. m. Prahy pro zapracování do Generelu pěší dopravy.

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2010/02/21/zprava-o-realizaci-projektu-pesi-trasy-na-praze-9/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.