Krocan nesouhlasí s konečnou podobou projektu Parter Starý Prosek

po_PSP_horniVyjádření o.s.Krocan k projektu „Parter Starý Prosek“ a jeho realizaci

Svoji účast na projektu vnímáme jako naprostou ztrátu našeho času a energie, kterou jsme projektu věnovali a prohlašujeme, že s konečnou podobou projektu Parter Starý Prosek nesouhlasíme.

Realizace nesplňuje požadavky na kvalitně řešený veřejný prostor, vyžadující alespoň dostatečné vybavení prostoru mobiliářem, zároveň došlo k závažným škodám na zeleni. Projekt byl řešen bez ohledu na místní občany a jejich požadavky, návrhy a připomínky naprosto ignoroval. Lze se uvážlivě domnívat, že partnerství s „občanskou společností“ bylo podmínkou obdržení dotace z EU fondů, ze které byl projekt financován.

Naše připomínky k projektu, které jsme několikrát v písemné podobě podali na MČ Praha 9, jsou dostupné na webu www.krocanos.cz.: Stanovisko_Prater_Starý_Prosek_rijen_2009Stanovisko_Prater_Starý_Prosek_unor_2010Stanovisko_Prater_Starý_Prosek_kveten_2010

Městská část, konkrétně radní Ing. Zdeněk Davídeknaše připomínky nebral v úvahu a nedodržoval dohody na kterých jsme se domluvili. Na naší poslední schůzku na radnici MČ Praha 9, konanou na jaře 2010, se zástupce MČ Praha 9 bez omluvy nedostavil a přítomný architekt projektu nedodržel slíbený postup a nedodal nám podklady dle naší dohody. Vedení občanského sdružení Krocan se na své valné hromadě usneslo, že již žádnou aktivitu v projektu PSP vyvíjet nebude a do žádného podobného partnerství nebude vstupovat.

 

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2011/02/15/vyjadreni-krocan-o-s-k-projektu-%e2%80%9eparter-stary-prosek-a-jeho-realizaci/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.