Proč v Klíčovské aleji neroste tráva?

KLP_udusana_hlina2bez trávyDůvodem je těžká technika, používaná v péči o park.  Pod stromy v aleji jsou ještě teď uježděné pásy a je patrno, že vrchí část zeminy je na velkých plochách odhrábnutá. Domíváme se, že v důsledku použité mechanizace při úklidu listí od roku 2010, přestala růst v aleji tráva. 

To přináší řadu negativních důsledků. Při dešti se voda ve svažitém terénu aleje nemá jak zachytit, nevsakuje se a stromy tak dostávají málo vláhy. Voda stéká volně dolů a způsobuje erozi půdy. Situace se od roku 2010 stále horší.  Tento podzim jsou v aleji již patrné odhalené kořeny kaštanů.  

obnažené kořeny kaštanů v aleji

obnažené kořeny kaštanů v aleji

Požádáme MČ Praha 9, aby do budoucna hledala citlivější formu při odstraňování listí z aleje.

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2011/12/07/proc-neroste-v-klicovske-aleji-trava/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.