Zóny placeného stání na Praze 9

V Praze jsou postupně zřizovány zóny placeného stání. Modré zóny jsou určeny pro parkování rezidentů s dlouhodobou parkovací kartou, oranžová a zelená zóna pro krátkodobé parkování návštěvníků placené prostřednictvím parkovacích automatů (oranžová zóna je pro stání do doby 2 hodin, zelená do 6 hodin

Seznamte se s návrhem zón pro Vysočany – realizace  rok 2013

Oranžová zóna – je určena pro krátkodobé stání vozidel návštěvníků Prahy 2, s dobou stání omezenou na maximálně 2 hodiny. Platba za stání vozidla se provádí v mincích do parkovacích hodin, které vydají v závislosti na výši uhrazené částky parkovací lístek. Lístek se umístí na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byl z vnějšku čitelný. Provozní doba a cena za stání je uvedena na informačním panelu parkovacích hodin. Minimální volitelná časová jednotka je 15 minut.

 Zelená zóna – je určena pro střednědobé stání vozidel návštěvníků Prahy 2, s dobou stání omezenou na maximálně 6 hodin. Platba za stání vozidla se provádí v mincích do parkovacích hodin, který vydá v závislosti na výši vhozené částky parkovací lístek. Lístek se umístí na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byl z vnějšku čitelný. Provozní doba a cena za hodinu stání je uvedena na informačním panelu parkovacích hodin. Minimální volitelná časová jednotka je 30 minut.

 Modrá zóna – je určena pro dlouhodobé celodenní stání vozidel místních obyvatel s místem trvalého pobytu v oblasti zóny placeného stání, a vlastníků nemovitostí (rezidenti) a vozidel podnikatelských subjektů (organizací, živnostníků apod.) se sídlem nebo provozovnou v oblasti zóny placeného stání (abonenti). Vozidla jmenovaných jsou označena parkovací kartou, která je opravňuje k parkování v příslušné oblasti, vyznačené na kartě.

 ČASOVÝ PROVOZNÍ REŽIM V ZÓNĚ PLACENÉHO STÁNÍ

 Oranžová zóna – návštěvnické střednědobé parkovací stání na dobu max. 2 hod / tato parkovací zóna placeného stání je v provozu ve všední den v době 08:00 – 18:00 hod. a v době 18:00 – 08:00 hod. je volně přístupná bez poplatku všem vozidlům (provozní dobu upravuje dodatková tabulka).

 Zelená zóna – návštěvnické krátkodobé parkovací stání na dobu max. 6 hod. /tato parkovací zóna placeného stání je v provozu ve všední den v době 08:00 – 18:00 hod. a v době 18:00 – 08:00 hod. je volně přístupná bez poplatku všem vozidlům (provozní dobu upravuje dodatková tabulka).

 Modrá zóna – rezidenti a abonenti a vlastníci nemovitostí /táto zóna placeného stání je v provozu v době od 08:00 – 00:00 hod a 00:00 – 06:00 hod. /V době 06:00 – 08:00 hod. může být tato zóna využívána vozidly bez parkovací karty a během dne pro parkování vozidel, které nepřekročí dobu parkování max. 3 min.

 

Snížená cena – rezidenti (nepřenosná PK):

fyzická osoba s místem trvalého pobytu v ZPS

700,-/rok za první vozidlo

350,-/pololetí za první vozidlo

7 000,-/rok za druhé vozidlo

3 500,-/pololetí za druhé vozidlo

14 000,-/rok za třetí a další vozidlo

7 000,-/pololetí za třetí a další vozidlo

 první vozidlo fyzické osoby s místem trvalého pobytu v ZPS starší 65 let

350,-/rok

175,-/pololetí

 

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2012/01/16/v-roce-2013-vzniknou-ve-vysocanech-zony-placeneho-stani/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.