Na co radnice Prahy 9 kupuje pozemky od FINEPu?

V září 2011 jsme se z úřední desky dozvěděli o záměrech MČ Praha 9  – dvakrát: (5.9.2011 a 7.9.2011) – odkoupit pozemky od soukromé firmy, a to bez uvedení důvodu   dokument z úřední desky.

Krocan, o.s. podal stížnost na MČ Praha 9:  Žádáme o nápravu zveřejněného dokumentu. Uvedené informace jsou neúplné a nejasné.Vaše odůvodnění – Realizace veřejně prospěšného projektu, nijak nespecifikuje záměr. Nám, jako příjemci zveřejněné informace, není jasné, zda spolu oba záměry souvisí a pokud ano, proč se nejedná o záměr jeden ale dva. Dále postrádáme jakoukoli informaci o efektivitě naložení s veřejnými prostředky. stížnost – plné znění

V odpovědi z 21. října 2011  nám ÚMČ Praha 9 sděluje, že pozemky jsou vhodné k výstavbě domů s pečovatelskou službou, případně malometrážních sociálních bytů. S touto odpovědí jsme byli spokojeni.  Zcela naivně jsme se domnívali, že formulace „pozemky jsou vhodné k,,,“  radnice odpověděla na náš dotaz   plné znění odpověďi MČ P9

Dodatečně (na zastupitelstvu MČ Prahy 9 dne konaného dne 13.12.2011),  jsme se dozvěděli, že není jasné, k čemu MČ P9 pozemky využije. V zápisu ze zastupitelstva se pak můžeme dočíst:  „Pan Paclík – znovu opakuje dotaz ke konkrétnímu projektu  / Odpovídá Mgr. Portlík – na konkrétním projektu se může začít pracovat až v případě, že bude MČ P9 vlastníkem pozemků.“   viz bod 14 v tomto zápisu . Ještě musíme dodat, že zápis ze zastupitelstva k tomuto bodu není úplný. K tomuto bodu se diskutovalo poměrně dlouze a hovořila např. i paní Dostálová a pan starosta Ing. Jarolím. Pan Portlík zde řekl, že ve využiti pozemků zatím nepanuje ve vedení radnice Prahy 9 shoda. Je překvapující, že zápis ze zastupitelstva není přesným opisem  zvukového záznamu. Také forma zveřejněného zápisu ( na webu MČ Prahy 9) není kopií dokumentu s podpisy, ale pouze ve formátu  .doc  a bez ověření správnosti.

Přikládáme zápis ze Zastupitelstva 7,  kde v bodě 18. najdete “ Záměr odkoupení spoluvlastnických podílů ve výši 19/36 na pozemcích v k.ú. Střížkov ve vlastnictví FINEP HOLDING, SE“ Zapis_6_ZMC_20_9_ 2011

 

 

 

 

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2012/02/10/krocan-podal-stiznost-pro-nedostatecne-informovani-na-uredni-desce-umc-praha-9/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.