Wenzel Krocin z Drahobejle – pražský primátor

 Model Krocínovy kašnyKrocínova kašna  Ulice Drahobejlova se jmenuje podle Václava Krocína z Drahobejle (původ­ní jméno Šafránek si přepsal dle tehdejší módy do latiny – latinsky crocus – šafrán). Primator Wenzel Kro­cin von Drahobejl působil v úřadě v letech 1584 – 1605. Za zásluhy o obec byl povýšen v roce 1557 císařem Rudolfem II. do vladyckého stavu a roku 1594 do stavu rytířského. V erbu měl lva a šafránový květ. Jeho erb je zasazen ve zdi ve dvoře v domě U Halánků, kde Krocín ve svém domě bydlel a kde později žila rodina Vojty Náprstka. Václav Krocín, rytíř z Drahobejle, byl pochován v blízkém, dnes již neexistujícím kostele sv. Štěpána Menšího, též Štěpána ve zdi. Krocínův náhrobek objevili dělníci v roce 1863 při hloubení základů pro nový dům. Ve Vysočanech se nacházela i usedlost Krocínka, na Staroměstském náměstí chybí už od roku 1862 Krocínova kašna. Ta byla postavena okolo roku 1591. Bylo to renesanční dílo rudolfínské architektury, ale jméno jejího tvůrce se nedochovalo.

 Krocín v Praze koupil dva domy. Jeden z nich na Betlémském náměstí, kde byl pivovar – to je dům U Ha­lánků, a další dům vedle kostela sv. Štěpána ve zdích. Ten stával v hradbách, proto to označení. Rod Krocínů vlastnil vinice na Proseku a na Hanspaulce. Na prosecké vinici měli letohrádek Krocínku, v místech ulici Na Krocínce ve směru na východ od Dlabačovy vily na rohu Stoupající ulice, který tu stál až do požáru ve třicá­tých letech 20. století. Václav Krocín byl dvakrát ženatý. S první manželkou měl syny Václava a Jana Kryštofa. S druhou dceru Annu. Po narození svého syna se pak psal Václav Starší Krocín z Drahobejle. Po Krocínovi byly pojmenovány ulice v Praze 9. Od roku 1900 do roku 1904 se jmenovala Krocínova a od roku 1904 Dra­hobejlova. Na Proseku jsou od roku 1935, kdy byla na stavbu rodinných domů pro zaměstnance ČKD rozpar­celována Krocínova vinice, ulice Nad Krocínkou, Na Krocínce a Pod Krocínkou.

Kde se nalézají trosky z kašny Krocínovy

Kašna Krocínova na Starom. náměstí byla za purkmistra Pštrossa dle usnesení obce Pražské 1. 1862 zbourána, a trosky uloženy částečně ve dvore starom. radnice, většinou v hradebním příkopě poblíž tehdejší Nové brány, odkud dle tvrzení pamětníka je dal tehdejší městský radní Jan Bláha koncem roku 186 i do plynárny Žižkovské za tím účelem odvézti, aby jich jako staviva při zakládání strojů a plynových pecí použito bylo. Tak se skutečně s některými poškozenými plotnami stalo. Ostatní méně poškozené plotny s okrasami, části figurální a střední sloup s vázou a chrliči byly složeny v ústraní na dvoře plynárny. V roce 1870 byly zbytky kašny k návrhu konservátora Beneše delegáty umělecké besedy prohlédnuty, některé z nich vybrány a do dvora českého musea na Příkopě odvezeny. 

Když pak sbírky musejní stěhovány byly do budovy nynější, vřaděny zbytky ty definitivně r 1898 do lapidária městského musea pražského. Z kusů v plynárně zbylých byly větší zazděny v základech nových komínů u prvního peciště, drobnější pak tu a tam v dlažbě uvnitř plynárny.Jeden kus, zdobený malým znakem, přináležející k střední části kašny, byl až do nedávná zazděn v jižní obřadní zdi plynárny. Konečně byly dvě uražené hlavy figur náhodou nalezeny, a to hlavička z fontány z privátního majetku získaná, druhá v kanceláři radnice. Všechny takto shledané zbytky jsou nyní v městském museu pohromadě. Situační plán plynárny s čeveně vyčárkovanými místy, kde trosky ty zazděny jsou, odevzdal jsem městskému museu do sbírky topografické (číslo invent. 14.288) za tím účelem, aby pro případ, že by někdy plynárna zrušena byla, dle něho pátrati a kopati se mohlo.    ¨

J. W. Uhl, konservatoř.

http://handl.blog.respekt.ihned.cz/c1-46008140-krocinova-kasna-chybi

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kroc%C3%ADnova_ka%C5%A1na

 

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2012/03/18/wenzel-krocin-z-drahobejle-prazsky-primator/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.