Nalezl se živý exemplář Malé Revoluce!

Je jím naprosto zásadní nález Ústavního soudu z minulého týdne, který bude mít výrazný dopad na množství „zabitých“ kauz. Ústavní soud stanovil, že občan má právo domáhat se u soudu neplatnosti smlouvy, kterou jeho samospráva uzavřela v rozporu se zákonem.

Doposavad soudy žaloby občanů odmítaly s odvoláním na to, že neplatnost smlouvy může napadnout jen smluvní strana (tj starosta a druhá strana smlouvy). Dokonce se stávalo i to, že občan nemá tzv. „naléhavý právní zájem“ na tom, aby se mohl domáhat jejího zrušení soudem přesto, že smlouva v daném případě neplatná evidentně je.

Úsilí občanského sdružení na Praze 5 dotáhlo jeden případ ovšem až k ústavnímu soudu – a ten začarovaný kruh prolomil! >>> více zde         

Zásadní citát z nálezu: Je vyloučeno, aby obec, jakožto územní společenství občanů majících právo na samosprávu (článek 100 odst. 1 Ústavy) a jsoucí veřejnoprávní korporací (článek 101
odst. 3 Ústavy) hospodařila s jí vyvlastněným majetkem prostřednictvím svých volených orgánů tak, že by na prvý pohled pochybným charakterem tohoto hospodaření podlamovala důvěru občanů, kteří obec tvoří, v to, že její správa je správou ve prospěch obce a nikoliv ve prospěch jiných subjektů. Samostatné spravování obce zastupitelstvem (článek 101 odst. 1 Ústavy) neznamená, že by zvolené zastupitelstvo a představitelé obce stáli nad společenstvím těch, kteří je k výkonu samosprávy zvolili.
Ti, kdo obec spravují, neměli by ztratit ani na okamžik ze zřetele, že nejsou majiteli obce a že správa obce není poručníkováním těch, kteří obec tvoří. Vymkne-li se správa obce z těchto ústavních mantinelů, pak byť by i byla formálně ve shodě se zákonem,
nelze jí přiznat soudní ochranu; je naopak úkolem soudů, aby takové ve své podstatě proti skutečné samosprávě namířené a tudíž protiústavní chování zastupitelstva neaprobovaly.                                    // zdroj fb / Oživení Občanské Sdružení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2012/07/03/nalezl-se-zivy-exemplar-male-revoluce/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.