Blahopřejeme manželům Machovým

machoviCENY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 byly uděleny panu RNDr. Otakaru Machovi za významnou a obětavou práci v sokolské tělocvičné jednotě. Oceněna byla rovněž paní MUDr. Alena Machová, cvičitelka TJ Sokol, která stejně jako její manžel vykonává přínosnou práci pro TJ Sokol i své spoluobčany. A to zcela zdarma, bez nároku na odměnu. Srdečně blahopřejeme.

>>> více zde

 

 

 

sokolPoprvé byla CENA STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 udělena dvěma institucím a to TJ Sokol Prosek a TJ Sokol Vysočany, které v minulosti, ale i dnes úspěšně naplňují hlavní myšlenku Sokola – pěstování tělesné výchovy a sportu ve smyslu harmonického rozvoje osobnosti člověka, výchova k národnímu uvědomění a rozvoj svébytné společenské a kulturní činnosti. Cenu za TJ Sokol Prosek přebíral rovněž RNDr. Otakar Mach

 

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2012/10/03/blahoprejeme-manzelum-machovym/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.