Zkoušeli jste někdy hledat na elektronické úřední desce naší radnice?

ufA povedlo se vám najít, co jste hledali?

Tak schválně, podívejme se například na dokument nazvaný „„Městská část Praha 9, Záměr na prodej pozemku parc.č.2145/4 a směny pozemku parc.č. 425/7 v k.ú. Vysočany“  ze dne 7.2.2013 >>> viz odkaz str. 2

Předně, dokument nemá číslo jednací – což by snad, alespoň podle našeho laického pohledu, každý úřední dokument mít měl.

Zadruhé, neobsahuje zdůvodnění záměru. Pokud máme právo se k záměru vyjadřovat, musíme vědět, proč radnice tento záměr má, a také, co ji k němu vede.

Zatřetí, předmětná parcelní čísla nelze dohledat v katastru nemovitostí.

Na jeden jediný dokument je toho až dost.     dokument

Již několikrát jsme přitom na nekvalitu dokumentů zveřejněných na elektronické desce upozorňovali. Stěžovali jsme si jak písemně oficiální cestou, tak při jednáních s našimi radními. Situace je ovšem stále stejná. Ze záznamů na úřední desce, především v majetkových a stavebně územních kauzách, často není poznat, oč jde.

Musíme se proklikat až k původnímu dokumentu a pak se dostat přes odstavce nahuštěné nekonečnými úředními větami, které bobtnají cyklem kopírování tak dlouho, až pro běžného smrtelníka ztrácí jakýkoliv srozumitelný obsah. A výsledek? Klopýtáním přes citace vytržených částí paragrafů nakonec možná zjistíte, že se vás daný dokument vůbec netýká. Anebo vás zajímá, stejně ale moc nevíte, oč vlastně jde.

Přitom by stačilo, aby úředník, který záznam vkládá pomyslel na to, k čemu je úřední deska určena a komu má především sloužit. V této souvislosti jistě není od věci připomenout Programové prohlášení Rady Městské části Praha 9 pro volební období 2010 až 2014, kde na prvním místě čteme heslo OTEVŘENÁ RADNICE.

 

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2013/02/20/zkouseli-jste-nekdy-hledat-na-elektronicke-uredni-desce-nasi-radnice/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.