Desetipatrová budova na břehu Rokytky ?

10p 10Dne 12. 3. 2013 schválila Rada MČ Praha 9 souhlasné stanovisko s výjimkou z územního plánu, která umožňuje firmě Nadlan s.r.o. vybudovat v těsné blízkosti Rokytky u nově plánovaného parku (park s pracovním názvem Zahrádky  desetipatrový dům místo mnohem menšího domu, jak požaduje platný územní plán (kód míry využití E, koeficient podlažních ploch 1,1).

V rozporu se zaběhnutou praxí si Rada MČ ani nepočkala na stanovisko Komise územního rozvoje a výstavby, která na svém jednání tuto stavbu odložila k dalšímu projednání kvůli velké významnosti zásahu do okolí stavby a jejího vlivu na okolní pozemky v majetku jiných vlastníků. Dle našich informací z jednání Rady MČ předkladatel návrhu (radní pro výstavbu M. Doležal /TOP09/) dokonce použil lživé informace, že Komise územního rozvoje s výjimkou souhlasí za předpokladu, že výška budovy bude maximálně 10 pater (přiložený zápis z komise a materiál do RMČ – viz http://bit.ly/Yo37hV). Tento vysoce netransparentní postup nechává volné pole spekulacím, zda za tímto nestandardním rozhodnutím rady nejsou jiné zájmy radních, nežli zájmy městské části a jejích obyvatel.  

/ převzato ze  Stránky ZO SZ Praha 9 na Facebooku

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2013/03/20/desetipatrova-budova-na-brehu-rokytky/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.