Náměstí OSN v projektu Praha pro lidi

ppl3ppl>>> Přihlásili jsme nám. OSN do projektu Praha pro lidi.

Z odpovědi Útvaru rozvoje hlavního města Prahy máme radost

  „… prodiskutovali jsme Váš návrh a zdá se nám dobrý. Do projektu Praha pro lidi jej budeme chtít zahrnout, jakmile proběhnou nejbližší setkání (Karlovo náměstí, Hloubětín).“   

 

kostickaA náměstí  OSN už má svojí červenou kostičku :)     viz http://www.urm.cz/cs/clanek/503/navrhnete-lokalitu

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2013/04/25/namesti-osn-v-projektu-praha-pro-lidi/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.