Kolize termínů – 30. 5. 2013

mcp9Ing. Marek  Doležal, zástupce starosty MČ Praha 9                                    V Praze, dne 7. 5. 2013

Vážený pane Doležale,

dne 30. 4. 2013 se na úřední desce radnice objevila pozvánka na Seznámení veřejnosti se základní koncepcí MČ Praha 9 k MUP – bohužel se má však tato jistě bohulibá akce konat přesně v den a hodinu, na níž naše spojené nevládní organizace pozvaly obyvatele Prahy 9 k Sousedskému podvečeru. Na této akci, jejíž pořádání jsme již koncem března oznámili telefonicky na Oddělení kultury, a Odbor životního prostředí a dopravy, a písemně pak 21. dubna prostřednictvím stránek MČ Prahy 9, jsme již potřetí chtěli na Proseku představit občanům svou činnost, aktuálně řešené kauzy, program pro děti a podobně.  

Je nám, a vám nejspíš také jasné, že řada občanů, kteří by jistě rádi přišli na naši akci, a zároveň se ráda účastnila radniční akce ohledně metropolitního plánu, je těmito kolidujícími termíny postavena před těžkou volbu.

Nehledáme v tom nějaký zlý záměr ze strany radnice, byť by to možná někoho mohlo napadnout – v každém případě nás to ale mrzí, zvláště proto, že – jak jsme již uvedli – jsme náš záměr oznámili s patřičným předstihem. Pokud ovšem radnice deklaruje ve svém novém projektu „Efektivní, kvalitní a srozumitelná veřejná správa MČ Praha 9“ snahu o „optimalizaci procesů rozhodování a řízení probíhajících v naší městské části,“ o „ještě objektivnějším posuzování potřeb obyvatel a jejich systémové naplňování,“, pak právě zmíněný střet termínů mluví o pravém opaku.

Josef Rauvolf, předseda o. s. Krocan

 

odpověď od radního M. Doležala , tajemníka  L.Tomana , J. Pilaře


Vážený pane předsedo,

i mě osobně mrzí tato zmiňovaná kolize termínů, protože i já bych se rád osobně účastnil, stejně jako loni, Vaší akce. Jak bylo deklarováno na 1.mimořádném zastupitelstvu MČ Praha 9 konané 9.4.2013, rád bych, aby tak důležitý dokument jako nový územní plán hl.m. Prahy bezesporu je, byl už v přípravě společně diskutován s veřejností. Tedy aby výsledek byl posléze společnou prací a konsenzem všech zúčastněných, ne jen radních, zastupitelů nebo dotyčných úředníku, ale všech občanů Prahy 9.

Z těchto důvodů jsme se rozhodli o společných setkání, kde i veřejnost bude mít přístup na jednání komise při práci nad novým Metropolitním plánem. První společné (veřejné) pracovní setkání, bylo připravováno ihned po zasedání mimořádného zastupitelstva a po diskuzích nad termínem s 1. náměstkem primátora Tomášem Hudečkem byl stanoven právě termín 30.5. 2013. Na tomto setkání je přislíbena účast RNDr. T. Hudečka popř. arch. Kouckého.

Jde o první společné veřejné setkání a věřím, že né poslední. Zadání a úkolem bude vypracování a stanovení úvodní rozvahy o charakteru MČ a jejich případných lokalit, které budou „odrazový můstek“ pro další následná veřejná setkání a stanovení konkrétních ploch MČ a jejich začlenění a ochrana podle terminologie Metropolitního plánu hl. m. Prahy.

V korespondenci se zastupitelem Dr. Pišoftem jsme se shodli, že celé toto pracovní setkání bude, stejně jako zastupitelstva, přenášeno on-line.

S pozdravem

Marek Doležal


Vážený pane předsedo, 

Velice děkujeme za upozorněni na střet terminů kterého jsme si nevšimli, a pokud jste v tom našel zlý záměr radnice tak vězte, ze to tak v žádnem pripadě není. 

Velice radi obyvatelům Prahy 9 vyjdeme vstříc a najdeme uspokojivě řešení o kterem Vás, i ostatni budeme neprodlene informovat. Projekt o kterem píšete ve svém dopisu, je teprve na svem samem zacatku a jeho jedním cilem je, abychom se vyvarovali podobným nedorozuměním. 

Přeji klidný večer 

Leos Toman

Vedouci úřadu MČ Praha 9


 Vážený pane Rauvolfe,

děkuji za první aktuální zpětnou vazbu v rámci projektu, který je skutečně teprve na startovní čáře, možná výstižněji, ve fázi sběru informací o soupeřích (myšleno o procesech, které pokulhávají). Proto Vám děkuji za první zpětnou vazbu z terénu, protože, a o tom jsem již psal v naší „Devítce“, bez spolupráce občanů se neobejdeme. Zcela jistě nešlo o záměr, pan tajemník Vám již napsal, že termín z naší strany bude upraven, a proto se zkusme vzájemně nepodezírat, ale spíše společně hledejme věci, které nám vadí a následně společně hledejme cesty k jejich nápravě, protože to je jedno ze stěžejních témat připraveného projektu.

K počátku spolupráce by jistě pomohlo vzájemné setkání s nestátními nevládními organizacemi, které na území Městské části Prahy 9 působí. Tam bychom mohli zmapovat problémy, které je třeba řešit, aby projekt nebyl jen jedním z marných pokusů, ale aby jeho výstupy byly skutečně cítit ve větší spokojenosti občanů s prací jejich městského úřadu. Takové setkání bychom mohli uskutečnit počátkem června, abychom měli informace o chodu úřadu nejenom ze strany jeho pracovníků, ale rovněž ze strany těch, pro které je úřad, mimo jiné, zřízen, tedy občanů.

Těším se na spolupráci.

S pozdravem

Jiří Pilař

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2013/05/14/kolize-terminu-30-5-2013/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.