Výprodej začíná…

uuNa zasedání zastupitelstva MČ Praha 9, věnovaném projednávání záměru privatisovat veškeré byty, které má dnes městská část ve svém držení jsme přednesli následující text.

Ze záměru předloženého dnešnímu zastupitelstvu je zřejmé, že radnice hodlá privatisovat veškerý bytový fond, který je jejím majetkem.

Jistě chvályhodný počin, ovšem s několika velkými ale…

Zaprvé, tím, že se radnice vzdá veškerého bytového fondu ztrácí možnost vytvářet byty pro sociálně slabší, byty startovací – v momentě, kdy se vyskytne potřeba těchto bytů, již je radnice nebude mít, nebude mít žádnou reservu. A na tom nemění nic fakt, že k podobnému jednání není radnice tlačena zákonem, každé sociálně uvažující zastupitelstvo – a dobro všech občanů, tedy i těch slabších, deklarují, zvláště před volbami, všechny politické strany – by na tyto sociálně slabší vrstvy mělo myslet.

Jistě, je možné vystavět cosi jako „dům sociálního bydlení“, tím ovšem dojde k tomu, proti čemu hovoří jak zdravý rozum, tak dosavadní zkušenosti – totiž k sestěhování sociálně slabších vrstev do jednoho místa, k jakési ghettoisaci, a to se všemi negativními důsledky. Ostatně, příklad máme i na Praze 9, před vysočanským nádražím.

Daleko lepší je „rozpustit“ tyto potenciálně problémové občany v běžné bytové zástavbě, kde budou spíše nuceni se přizpůsobovat běžným standartům.

Ohlášený záměr privatisace nám připomíná neuvážený rozprodej objektů mateřských školek, kdy v momentě, kdy nastala potřeba nových míst, bylo nutno školky stavět, což s sebou neslo zvýšené náklady na rozpočet. A pominu teď možný efekt pro všechny, kteří s prodejem měli co společného.

Druhý důvod, pro který jsme proti celkové privatisaci bytového fondu na Praze 9 je prosaický: městská část se logicky připraví o příjem, který jí z pronájmu bytů plyne. Lze sice argumentovat, že prodej vynese prostředky, které lze uložit a dál s nimi hospodařit, ovšem právě v poslední době jsme byli svědky, jak dobře umí městská část hospodařit, mám na mysli jak „levný“ projekt zateplení polikliniky na Proseku, tak „výhodný“ nákup pozemků od Finepu.

Závěrem snad jen to, že nám celý tento záměr připadá jako naprosto populistický předvolební tah. Otázkou je, zabere-li…

Díky,

Josef Rauvolf, předseda o. s. Krocan 24. září 2013

 

ještě jemné dopodotknutí: projekt na zateplení polikliniky Prosek stál skutečně hodně peněz, na jednom z minulých zastupitelstev se nad částkou 35 miliónů podivovalo samo vedení radnice.

Rychle se to ale zamluvilo…

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2013/09/30/vyprodej-zacina/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.