Co je nového v Metropolitním plánu

lokalityCo bude nového ve vznikajícím Metropolitním plánu?
Rozdělení na lokality, charakter území, výšková regulace a další.
Stručný přehled najdete v odkazu:   >>> odkaz na Portál územního plánování MHMP

Lokality

Lokality budou základním stavebním kamenem vznikajícího Metropolitního plánu. Jsou to plochy vymezené na základě převažujícího charakteru (viz níže) a nemusí se nutně krýt s hranicemi městských částí ani katastrálních území.

Městské části dostaly k dispozici pracovní verzi lokalit a následně byly vyzvány, aby Kanceláři metropolitního plánu (KMP) IPR Praha zaslaly Úvodní rozvahu o charakteru MČ a upřesnění vymezení lokalit. Připomínky městských částí a návrhy na úpravu hranic jednotlivých lokalit v současné době KMP zpracovává.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2014/02/10/co-je-noveho-v-metropolitnim-planu/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.