Devítka i nadále žije na dluh

tTakto by vypadal letošní rozpočet městské části Praha 9, kdybychom nevlastnili obecní byty. Museli bychom zavřít mateřské a základní školy, zastavit jejich opravy či výstavbu dalších kapacit. Museli bychom zavřít domov seniorů, dům s pečovatelskou službou, dům sociálních služeb, klub důchodců, zastavit dotace pečovatelským službám a investice do jejich zlepšení. Jistě, také bychom mohli kompletně zastavit financování rozvoje naší městské části, investice do dopravy a kultury a sportu, to by ale asi nebylo o nic méně bolestné řešení.

Rada Prahy 9 téměř doslova projídá zisky z pronájmu a prodeje obecních bytů, místo aby je chytře investovala tam, kde se se vynaložené prostředky s jistotou v budoucnu vrátí, abychom se nemuseli bát situace popsané v prvním odstavci. Jedinou investicí v tomto smyslu (kromě chvályhodného zateplení několika obecních budov) bude letos 20 milionů (11% celkových investic) do začátku výstavby parkovacího domu mezi parkem Přátelství a Billou u Prosecké ulice. Zatím ale nikdo nepředložil věrohodný plán, jak by měly být tyto garáže využívány, komu by měly být určeny a za kolik a zda se tedy tato investice městu kdy vrátí. Bez takové analýzy se nedá mluvit o chytré investici, ale o riskantním rozhazování peněz.

Místostarosta Portlík (ODS) předložil vizi Rady MČ, jak se bude rozpočet vyvíjet v dalších čtyřech letech, tedy dalším volebním období. Vize je možná příliš silné slovo pro materiál, který se s plánovaným poklesem příjmů obce vyrovnává tím, že seškrtává veškeré obecní investice na sotva čtvrtinu průměrných investic za poslední 4 roky. Od roku 2010 (včetně letošního roku) městská část proinvestovala celkem téměř miliardu korun, ale náhle si Rada myslí, že v dalším období obec v klidu vystačí s pouhými 160 miliony!

Zelení věří, že obecní majetek je třeba spravovat s péčí řádného hospodáře a neudržitelné zisky není možné nezodpovědně projídat. Už za rok se může ukázat, že obec nebude mít peníze na zřízení potřebných míst ve školách, na zlepšení dopravní infrastruktury či na modernizaci svých zdravotnických a sociálních zařízení. Proto jsme tento de facto deficitní rozpočet nepodpořili.

Jan Trnka, zastupitel a předseda místní organizace SZ

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2014/03/01/devitka-i-nadale-zije-na-dluh/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.