Dopady otevření tunelu Blanka pro Prahu 9

ttTunel Blanka vyústí v ulici V Holešovičkách. Dle názoru radního pro územní rozvoj MČ P9 Ing. Doležala (TOP 09) přinese otevření Blanky Praze 9 nemalé obtíže, přivede na území značné množství automobilové dopravy. Jak se konkrétně zvýšení dopravy projeví nelze předjímat, ale předpokládá se, že se doprava rozdělí a vyjede po Liberecké na Střížkov a na Balabenku.

Magistrátu hl. m. Prahy byly diskutovány čtyři okruhy vedoucí ke zlepšení negativního dopadu spuštění provozu tunelu Blanka pro Prahu 9, které jsou:

1.) dostavění Pražského okruhu a s ním i Vysočanské radiály

2.) dostavění Blanky II buď tunelovou nebo povrchovou variantou

3.) vybudování dvou mimoúrovňových křižovatek Kolbenova x Kbelská

4.) vybudování mimoúrovňové křižovatky na Harfě (ulice Freyova-K Žižkovu by „podjížděla“ Poděbradskou.)

Dle Ing. Doležala MČ Prahy 9 zamýšlí vše vyřešit realizací posledních dvou bodu, kdy bez mimoúrovňového křížení na Harfě, by pouze zbudování mimoúrovňových křižovatek na ul. Kolbenova, problém dopravy v Praze 9 nebyl uspokojivě dořešen. 

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2014/04/17/dopady-otevreni-tunelu-blanka-pro-prahu-9/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.