Harfa point – 16 pater?

harfa pointPodali jsme vyjádření k záměru výstavby administrativního centra Harfa point, Praha 9.

Protestujeme proti bezohlednému pojetí předimenzovaných staveb a snaze developera maximalizovat svůj zisk na úkor obyvatel a urbanistické kvality Prahy 9.

Požadujeme úpravu projektu tak, aby svým dopadem výrazně nezhoršoval životní prostředí a automobilovou dopravu. Navrhujeme důkladné posouzení vlivu stavby na krajinný charakter území. Dále navrhujeme daný záměr projednat s občany Prahy 9.

>>> celé změní připomínek vyjadreni_k_dokumentac_EIA 

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2014/05/06/harfa-point-16-pater/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.