V srpnu začínáme :)

Posílení Klíčovského biokoridoruusesMagistrát hl.m. Praha kladně ohodnotil a grantově podpořil náš projekt „Posílení Klíčovského biokoridoru a obnova jeho funkčnosti”.

Průběžně vás s projektem seznámíme a přiblížíme vám téma Územní systém ekologické stability, jehož je Klíčovský biokoridor součástí.

A hlavně se budeme společně podílet na  zlepšení podmínek pro zvířenu i květenu migrující přes severní svah Vysočan.

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2014/07/30/v-srpnu-zaciname/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.