Jak radnice boduje…

ckd_vysocany2_korinkova_denik-380Pražský deník nás před nadcházejícími komunálními volbami požádal o vyjádření k pěti kauzám, které byly podle našeho názoru pro občany Prahy 9 nejpalčivější.

1. Školky –  nejhorší situace v celé Praze: nedostatek míst ve školkách, problémy s umísťováním dětí do mateřských školek a jeslí. Tento žalostný stav vznikl zanedbáváním ze strany minulého vedení radnice, především pak radního pro školství ing. Zdeňka Davídka.

2. Územní rozvoj a výstavba – Zahušťování obytných sídlišť, kdy se v rekreační zeleni staví necitlivě zasazené a předimenzované stavby. MČ Praha 9 má ohromný potenciál ve výhodně položených areálech brownfieldů, zejících prázdnotou.

Typickou ukázkou nekvalitní architektury na nevhodném místě je projekt „Eliška“, kdy nejvyšší bytový dům v Praze vypadá jako repasovaný panelák.

3. Zaplevelení veřejného prostoru megaboardy, kdy radnice pronajímá pozemky za velice nevyhodných podmínek. Kauza bigboard na Proseku – grémium starosty odsouhlasilo stavbu megaboardu na základě návrhu odboru správy majetku, za pronájem pozemku pak radnice získá úžasných 17.500 korun měsíčně – jistě vítaná injekce do radniční kasy.
Vzhledem k „výhodně“ napsané smlouvě ovšem hrozí, že tam monstrum, svítící do noci, rušící občany a ohrožující bezpečnost provozu bude stát nejméně do roku 2018, dost možná ale až do roku 2023.
Pikantní přitom je, že proti výstavbě se postavila i policie, ale úředníci, stejně jako představitelé samosprávy její stanovisko ignorovali. A to  navzdory tomu, že se stavbou nesouhlasí dopravní odborníci z ČVUT, psychologové, řidiči, místní odbor dopravy i útvar rozvoje hl. m. Prahy.

4. Devitka žije na dluh – Praha 9 rozpouští svůj majetek.
Radnice Prahy 9 pracuje jako realitní kancelář.  Na zasedaní zastupitelstva to vypadá, že hlavním zájmem radních je prodej a pronájem pozemků, bytů a nebytových prostor. Těsně před koncem tohoto volebního období vládnoucí koalice na zastupitelstvu odsouhlasila rychlou privatizaci veškerého bytového fondu. Tím si zavázala všechny nájemníky obecních bytů, aby v komunálních volbách volili právě ji. Politici přitom nepokrytě říkají, že rozhodnutí o prodeji mohou garantovat pouze tehdy, když zůstanou „u moci“.
Proti takové privatizaci veškerého bytového fondu, motivované pouze snahou udržet se u moci se postavila jak Strana Zelených, tak sociální demokracie a občanské iniciativy, kterým vadí výprodej majetku, a také rizikovost nedomyšlené výstavby „sociálních domů“, které Praha 9 plánuje za utržené peníze postavit.
Dalším negativem v hodpodaření je neprůhledná činnost městských obchodních společností jako Devátá rozvojová, a.s., Devátá energetická, a.s., Polikinika Prosek, a.s. , Hortus, s.r.o,…
Z hospodaření  městských společností neplynou žádné příjmy do obecní kasy, rada MČ se naopak snaží na městské společnosti převádět obecní majetek, poskytuje jim nemalé úlevy přesto, že městské obchodní společnosti dodávají služby radnici i ostatním subjektům za normální komerční ceny.

5) V průběhu volebního období přišla radnice Prahy 9 s projektem „Park pod lávkou“, pod kterým se ovšem skrýval záměr výstavby minigolfového hřiště. Tento projekt navrhoval  vykácení 105 stromů, včetně stromů naprosto výjimečných. Další „podivností“ bylo, že Městská část Prahy 9 neměla jasno jak a kdo bude minigolf provozovat a jaká je dlouhodobá udržitelnost projektu. Spolek Krocan se proti rozhodnutí o kácení odvolal a magistrát mu na základě hrubých nesrovnalostí v dokumentaci radnice Prahy 9 vyhověl. V typicky zvrácené logice teď radnice Krocana obviňuje, že připravil Prahu 9 o 8 mil. Kč, které byly na stavbu přislíbeny z magistratu.

Druhá otázka byla: Jak podle vás radnice komunikovala se svými občany?

– Radnice zásadně neprojednává své záměry v oblasti rozvoje a výstavby s obyvateli dotčených lokalit

– Devítka, ač je to časopis určený občanům, jejich názory a reakce na články otiskované v Devítce „ze zásady” netiskne.
Čerstvý příklad: Radnice v Devítce obvinila náš spolek z poškozování zajmů obyvatel, naše stanovisko ke kauze odmítla na základě chabých a vyvratitelných argumentů otisknout.

– politici a  někteří úředníci jsou zběhlí v umění aktivní občany, kteří se zajímají o nepohodlné kauzy vysílit, zmást a odradit od dalších aktivit. Tito občané se na náš spolek často obracejí s žádostí o pomoc a podporu.

– radnice sice oznamuje své záměry v oblasti správy majetku na Uřední desce, neuvádí však důvody záměru ani jeho cenovou náročnost a rentabilitu

perličky:
– Pojem „otevřená radnice“ zastupitel Jan Váňa (ODS) chápe tak, že radnice je otevřená všem politickým stranám zastoupeným v zastupitelstvu …

„Vystupování občanů na komisi územního rozvoje, to není demokracie, ale anarchie,“ říká místostarosta Adam Važanský (ODS).

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2014/10/02/jak-radnice-boduje/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.