O Klíčovskou alej je dobře postaráno…

prorezS velkou radostí uvádíme informace o prováděných prořezávkách v Klíčovském lesoparku od Ing. Vladimíry Marianovské, jež má na radnici na starosti městskou zeleň – ostatně, přečtěte si sami.  A ještě jednou děkujeme…

Arboristické práce v Klíčovském lesoparku. Podpoření zdravotního, vitálního stavu alejových stromů (Aesculus hyppocastanum, Jírovec maďal), prořez okolních stromů v těsné blízkosti aleje jírovců.

Důvod: stromy si navzájem konkurují, prorůstají korunami do sebe, berou si prostor nutný pro zavětvení koruny, soupeří o sluneční světlo nutné k fotosyntéze, pro kvalitní listový aparát. Křížící větve se o sebe odírají, dochází k odesychání větví, zlomům.  Okolní porost se skládá převážně z jasanu ztepilého, javoru mleče, trnovníku bílého a dubu zimního.  Na vybraných stromech se provedla redukce větví zasahujících do korun jírovcové aleje nebo jí svým habitem omezující v růstu. Vybrané taxony dřevin na kterých je řez prováděn mají dobré kompartmentalizační vlastnosti nebo jejich dřevní hmota nepodléhá rychlému rozkladu a dokáží si vytvořit obrané bariéry zabraňující šíření spórů dále v kmeni.

Ošetření ran je v tomto případě nepotřebné, jelikož při samotném řezu se do rány dostane značné množství spórů, takže bychom při zakrytí ran viry a houby pouze zakonzervovali a podpořili jejich bujení. Lépe pokud si strom rány vyčistí a snaží se vzniklé rány zacelit sám.  Stromy, které byly zredukovány, jsou v dobrém zdravotním a vitálním stavu, a  s řezy,  které jsme provedli, jsou schopny se vypořádat.

Podpoří to kvalitnější a hustší tvorbu obrostu na Jírovcích a toho se snažíme tímto zákrokem dosáhnout. Práce jsou prováděny stromolezeckou technikou, postupným řezem v koruně tak, aby nedošlo k nežádoucímu poškození okolních stromů.       /  /  autor: Ing. Josef Mertelík, CSc. z výzkumného ústavu Silva Taroucy 

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2014/11/04/o-klicovskou-alej-je-dobre-postarano/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.