Dlouhodobá a systematická péče o kaštany v Klíčovském lesoparku

Klicovsky_lalej_1Pro ty z vás, kteří se zajímáte o průběh revitalizace staré kaštanové aleje přikládáme Souhrnnou zprávu z Výzkumného ústavu Silva Taroucy za rok 2014 .

Najdete v ní i navržený postup prací na rok 2015 spočívající především v chemickém ošetření stromů v aleji i dalších solitérních stromů v parku a to z výsuvné plošiny nebo stromolezeckou technikou. Dále v ní najdete vyhodnocení vlivu ošetření z let 2013 a 2014 na šest kaštanů na úpatí aleje, na nichž bude proveden následný revitalizační řez.

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/01/06/dlouhodoba-a-systematicka-pece-o-kastany-v-klicovskem-lesoparku/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.