Péče o louku při ulici Stoupající

loukagraf_dotazníkZ výsledků ankety o způsobu péče o louku je zřejmé, že si lidé žijící v dané lokalitě přejí citlivé pročištění louky i odstranění porostu popínavého plamínku při ulici Stoupající, viz graf.

Komentáře z ankety jsou ke stažení zde

 

louka44488429. prosince se na místě sešli Ing. Balcarová, Ing. Frantík z MHMP a Ing. Komers z Pražských lesů. Z jednání Ing. Frantík napsal společně dohodnutý postup: V průběhu letošní zimy bude postupně vyčištěna louka od náletů, perspektivní stromy a keře (zejména hlohy) budou ponechány a naopak podpořeny. V dolní části území (zhruba od zábradlí k areálu firmy Hortus) bude od nárostů plamínku vyčištěna plocha cca 400 m2. 

Po likvidaci a ošetření plochy proti výmladnosti bude na podzim 2015 plocha zalesněna vhodnými  dřevinami (dub, lípa, javor, případně douglaska a modřín), malá část plochy pod mezí bude ponechána jako manipulační plocha pro držbu této části lesa (tak 4×10 metrů (fakticky se bude jednat jen o volnou plochu, vyčištěnou od plamínku, žádné zpevnění nebo jiné úpravy nejsou  třeba)).
Od stávajícího zábradlí bude postupně pročištěna linka vedoucí pod mezí až do akátové části lesa tak, aby v budoucnu byl pohyb lesní techniky po výhradně veden po této lince a nedocházelo k poškozování zvykové cesty využívané pěšími návštěvníky lesa. Linka bude šíře cca 3 metry (ale nebude nutné kácet žádné stromy, jen plamínek na začátku, dále v lese už je stejně v trase jen volný prostor).
         V horním úseku podél ul. Stoupající (až k ulici Na Krocínce) bude provedeno vyčištění  plochy cca 700 m2 zarostlé plamínkem, křídlatkou a ostružiníkem. Plocha pak bude pravidelně udržována tak, aby se zde obnovil luční porost. Rovněž zde budou perspektivní stromy ponechány a pouze uvolněny od plamínku.

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/01/06/pece-o-louku-pri-ulici-stoupajici/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.