Okolek – změna projektu

VOL_3261V lednu na úřední desce Magistrátu, odbor životního prostředí sděluje, že na žádost oznamovatele ukončuje proces posuzování vlivů na životní prostředí záměru Odkolek (EIA), Praha 9, Vysočany. (Hlavní město Praha – OZP-2781/2015 EIA). Tuto žádost oznamovatel resp. investor odůvodnil celkovým přepracováním záměru resp. projektu.

související články  Areál OdkolekÚzemní změna Odkolek , Odkolek – EIA – vyjádření Krocana

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/01/26/okolek-zmena-projektu/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.