Zítra, 22. září se koná zasedání Zastupitelstva MČ Prahy 9

zastup_září_2014110215_projednaniProgram jednání je ke stažení zde >>> Program zasedání Zastupitelstva ke stažení . Vybrané body z programu ::: Komplexní rozbor hospodaření za první pololetí 2015, Prodeje bytů, Záměr prodeje a nákupu pozemnků, Převod vlastnictví garáží Pod Krocínkou. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ P9, Interpelace občanů.

Máte právo na zastupitelstvu vystoupit se svými problémy a návrhy, můžete se také vyjádřit přímo k jednotlivým bodům programu.  A proto, pokud chcete ovlivňovat práci radnice, je důležité na jednání zastupitelstva přijít osobně. Jednání probíhá v nové budově radnice od 16 hodin v zasedací místnosti ve druhém patře (Sokolovská 14/324, Praha 9).

Práci zastupitelstva lze sledovat v přímém přenosu  na této adrese  od 16:00, pouze v době jeho konání

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2015/09/21/zitra-22-zari-se-kona-zasedani-zastupitelstva-mc-prahy-9/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.