Krásně podzimně v sadu na Klíčově

na_ovoce21na_ovoce321Co jsme také dozvěděli na přednášce o historii místa a  ovocných odrůdách? Vedle obšírného a zasvěceného povídání o všemožných ovocných stromech a odrůdách, vedle přednášky o prořezávání jabloní či návodu, jak dobře a správně moštovat a vůbec, jak by se na řadu způsobů dalo zužitkovat ovoce, které často necháváme někde shnít i zajímavé informace o sadu samotném.

Tak například – sady byly založeny na počátku padesátých let minulého století ve výměře cca čtyřicet hektarů, dnešní rozloha je asi dvacet hektarů, z nichž je udržováno asi pět. V sadech rostou především vysokokmenné jabloně a hrušně, najdeme zde také švestky, ořešáky a meruně. Sad na Klíčově je jedním z 36 veřejných ovocných sadů na území hlavního města. Staré stromy se zde nechávají stát, aby se staly útočištěm živočichů, převážně hmyzu, čímž se podporuje biologická rozmanitost lokality. Do sadu se vysazují i mladé stromky, taktéž vysokokmenné odrůdy.

na_ovoce3251na_ovoce1Význam starých odrůd ovocných stromů lze hodnotit z mnoha úhlů pohledu. Naši předkové po staletí vysazovali ovocné stromy a tím vytvářeli jedinečný ráz české krajiny. Pestrost tvarů a chutí – pro dnešního spotřebitele jen těžko představitelná, se odráží také v jazyce – Řechtáč červený, Hvězdnatá reneta, Strýmka, Malinové hornokrajské, Jadernička moravská, Grávštýnské červené… // Podrobněji se o tématu starých ovocných dřevin dočtete na stránkách Potravinové zahrady.

A závěrem si každý kromě pohody a nových vědomostí domů odnesl pravý nefalšovaný klíčovský mošt.

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/10/20/krasne-podzimne-v-sadu-na-klicove/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.