Ozývejte se, připomínkujte!

garaze20151209_163912 Vaše odpovědi nám pomohou v diskusi s radnicí: Otazky_garaze_Pod_Krocinkou_V2

Ve středu 9. prosince se zástupci spolku Krocan účastnili veřejného zasedání Komise rozvoje území, kde byly radnicí předloženy varianty možného řešení území po zbouraných garážích v ulici Pod Krocínkou.

Schůzky se účastnilo několik obyvatel Krocínky, zastupitelé – členové Komise rozvoje území a další hosté.

Účastníci zasedání měli různé požadavky a připomínky, například ohledně chodníků kolem pozemku, přístupu do Klíčovského parku, „ochranného zeleného pásma“ kolem Klíčovské aleje vedené po východní hraně pozemku garáží. Jiné připomínky se týkaly toho, že jsou pozemky pro rodinné domy příliš malé, jak bude řešeno parkování na Krocínce, vypracování studie pro celý jižní svah s vyhodnocením důsledků nové zástavby. Zazněla i námitka, že není prozíravé prodávat rychle, pokud by si radnice pozemky ponechala, jejich cena poroste…

V každém případě bylo dohodnuto, že do konce ledna máme čas si všechny naše připomínky promyslet a vyjádřit se k záměru radnice a k jednotlivým variantám řešení.

garaze_bag2rProto bychom vás rádi požádali – koneckonců, je to i ve vašem zájmu, vyjádřit se, dokud je to možné –, abyste své připomínky, podněty a názory posílali na radnici, na adresu horejsk@praha9.cz. Zároveň bychom vás rádi požádali, abyste je poslali kopií i na náš „krocaní“ email radiala@seznam.cz, nebo napíšete připomínky formou komentáře k tomuto článku. Kromě toho je písemně můžete vhodit do schránky na adrese Pod Krocínkou 6.        Připomínky posílejte do 27. 1. 2016.

odkaz na varianty: http://www.praha9.cz/urad-a-samosprava/samosprava/rada/komise-rady-mc-praha-9/zapisy-z-komisi-rmc-praha-9-pro-volebni-obdobi-2014-2018/komise-rozvoje-uzemi/zapis-komise-rozvoje-uzemi-ze-dne-9122015

Pozn.: Ještě bude dopracována varianta s většími pozemky pro rodinné domy.

související článek Garáže Pod Krocínkou – parkování – jižní svah

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2015/12/22/ozyvejte-se-pripominkujte/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.