Co stojí zpřístupnění Proseckého podzemí ?

tri_opiceNevíme, ale můžeme se s vámi podělit o způsob jakým vedení radnice porušuje povinnost odpovídat na interpelace zastupitelů a občanů.

24. listopadu 2015 zastupitelka MČ Prahy 9 Dana Balcarová podala na listopadovém Zastupitelstvu interpelaci na Radu městské části. Za interpelací stojí volné seskupení občanů, odborné veřejností a spolků Prahy 9, včetně spolku Krocan viz Prosecke podzemi / Interpelace

V interpelaci žádáme Radu městské části, aby předložila projekt realizace „Zpřístupnění Proseckého podzemí“ včetně ekonomické rozvahy. Dále žádáme zveřejnění plánovaných výdajů na financování stavby, výdajů na dlouhodobou udržitelnost projektu a řádnou evaluaci včetně veřejného projednání připomínek tzv. etapy č. 1, která je v současné době dokončována.

Dle zákona jsme odpověď měli dostat do měsíce, ale nedostali. Zastupitelka Balcarová 5. ledna 2016 odpověď urgovala emailem viz  Urgence /mail, a protože nikdo nereagoval, byla nucena podat stížnost a to k datu 21. ledna viz Stiznost.

Odpověď přišla 2. února 2016. Ale je toto odpověď? Odpoved_Davidek_Interpelace Není! Odpověď radního Davídka je jen nejapným mlžením. Ve své odpovědi radní Davídek nereaguje ani na jeden z pěti podnětů uvedených v interpelaci.

Na nezodpovězenou interpelaci Dana Balcarová upozornila na zastupitelstvu 23. února 2016 a požádala starostu Jana Jarolíma o radu co má dělat, aby dostala na interpelaci řádnou odpověď. Starosta zakroutil hlavou a dal se slyšet, že má podat interpelaci znovu.

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2016/03/14/co-stoji-zpristupneni-proseckeho-podzemi/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.