Radnice vyhodnocuje a 5 miliónů předběhlo rozhodnutí…

20151110_1314241) Přestože obyvatelé Krocínky vyjádřili v anketě svůj nesouhlas se záměrem radnice pozemky po bývalých garážích v ulici Pod Krocínkou rozparcelovat a rozprodat viz článek, radnice zatím neměla čas se vyjádřit.  Jak řekl na zasedání zastupitelstva 23. února 2016 radní Marek Doležal (TOP09), radnice nemá ještě došlé připomínky vyhodnoceny a plánuje další otevřené jednání Komise rozvoje území.

Nechápeme sice, co na tom může trvat tak dlouho, anketu jsme radnici předali 1. února, ani proč tomu tak je, nechme se tedy překvapit. V tom jsou naši radní mistry!

2) V rozpočtu MČ Prahy 9 na rok 2016 najdeme na straně 17. v kapitole Doprava Území Krocínka – inženýrské sítě a komunikace rozpočet ke stažení položku 5 miliónů, s tímto vysvětlením: „V prostoru zbouraných garáži bude provedeno zasíťování a příjezdová komunikace. Bude provedena projektová dokumentace a v návaznosti na stavební povolení realizace stavby.“ viz Rozpočet MČ Praha 9 – 2016

Na dotaz Dany Balcarové, proč jsou peníze v rozpočtu na zasíťování pozemku, když diskuse s obyvateli ohledně využití

Marek Doležal

Marek Doležal

pozemku teprve probíhá, radní Marek Doležal odpověděl, že „To je jednoduché k pochopení, ve chvíli kdy jsme připravovali rozpočet, jsme museli počítat s náklady na zasíťování, zdali je použijeme nebo nepoužijeme, je věc jiná.“

Zní to – zdánlivě – logicky, ovšem stačí si položit otázku, jestli se tím spíše nezaštiťuje rozhodnutí o zasíťování a prodeji. Vždyť peníze na to jsou již přece přiklepnuté! A co si přejí obyvatelé, inu… však víte sami.

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2016/03/22/radnice-vyhodnocuje-a-5-milionu-predbehlo-rozhodnuti/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.