Odklad parkovacích zón na Praze 9

1730088Městská část Praha 9 se podle plánu připojuje k celoměstskému parkovacímu systému zón placeného stání (ZPS). Původně měl být start zón k 1. 5. 2016. Dochází však k odkladu startu tohoto systému na Praze 9.
Dovolujeme si proto rezidenty, abonenty a návštěvníky Prahy 9 informovat o tomto odkladu zahájení fungování ZPS na území MČ Praha 9. Zpoždění a délku odkladu startu zón placeného stání nelze v tuto chvíli zodpovědně specifikovat. Může být jak v posledním čtvrtletí tohoto roku, může být i v průběhu roku 2017. O startu systému zón placeného stání budeme včas všechny obyvatele Prahy 9 informovat. Určující slovo v tom, odkdy budou zóny na Praze 9 uvedeny do provozu, má MHMP.

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2016/03/23/odklad-parkovacich-zon-na-praze-9/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.