Odkolek v nebližší době  

Jistě všichni sledujete postupující demoliční práce probíhající v  areálu Odkolek, viz návrh realizace areálu Odkolek.

 

 

Pro bližší informaci přikládáme zprávu, již nám investor, Metrostav Development, poslal 26. května 2021.

***

1/ Podali jsme v minulých dnech žádost o stavební povolení na 2. etapu Revitalizace území bývalých pekáren Odkolek (domy S2 a C). Stejně jako v případě 1. etapy se i zde žádost procesně rozpadá na 3 samostatná řízení (komunikace, vodoprávní, domy).

Zatím bylo zahájeno řízení na komunikaci, viz odkaz níže. Zahájení „hlavního“ řízení na domy očekáváme v nejbližších dnech.

Oznámení o zahájení řízení – stanoviska: „Revitalizace území bývalých pekáren Odkolek – 2. etapa“ – | Městská část Praha 9

2/ Dokončujeme přípravu na podání žádosti o stavební povolení i na 3. etapu (domy D a E). Chystáme podání žádosti nejspíše na konec 06/21.

3/ Připravujeme dokumentaci pro územní řízení na projekt Revitalizace území bývalého Freyova cukrovaru, souladně s výstupy z participace. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí předpokládáme v závěru letošního roku. Počítáme s tím, že před podáním žádosti bychom pozvali zástupce OS Krocan na jednání a dokumentaci zde odprezentovali.

Nezapomněli jsme na příslib zhotovení místa pro setkávání místních obyvatel na našem pozemku u ulice Pod Krocínkou (v místě vyústění schodů nového pěšího propojení Ke Klíčovu – Pod Krocínkou), vymýšlíme a na podzimní schůzce bychom také odprezentovali.

4/ Postup demoličních prací jistě sami sledujete. Chtěl bych tedy pouze informovat, že jsme dokončili zajišťovací práce na statice jižní fasády mlýna a na přístřešku mezi objekty administrativní budovy a pekárny. Oba elementy (a samozřejmě také komín mlýna) jsme slíbili zachovat. Demolice tak nyní pokračují na objektech pekárny a mlýna. Jako zcela poslední pak zahájíme práce na demolici těstárny, předpokládáme start v průběhu léta.

5/ Od července plánujeme zahájit stavbu 1. etapy (domy A a B).

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2021/05/30/odkolek-v-neblizsi-dobe/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.