Má smysl se zajímat o své životní prostředí – hluk a prach v areálu Cukrovaru končí

Video – Cukrovar_drceni_suti  Obyvatel ulice Pod Krocínkou podal na Úřad Prahy 9 žádost o informaci o firmě, která provádí drcení stavební suti v areálu bývalého Freyova cukrovaru. V důsledku této činnosti se v lokalitě velmi zvýšily prašnost a hluk.

K této žádosti o informaci se připojil i spolek Krocan s odůvodněním: „Hluk z drcení suti je drásavý a obtěžuje obyvatele v okolí každý celý pracovní den. V dnešním větrném počasí je okolí plné prachu ještě více než jindy. Je pro nás nepochopitelné, že někdo dostal povolení k takto obtěžující činnosti v obytné čtvrti.“

Níže uvádíme odpověď od Metrostav Development a.s. 

„Dovolte mi touto cestou se Vám omluvit a podat vysvětlení. Areál jsme na dobu několika měsíců svěřili subdodavatelské firmě za účelem skladování stavebního materiálu a parkování stavební techniky. Firma však v rozporu s dohodou užívala areál také k drcení stavební suti.

Po tomto zjištění jsme se s dotyčnou firmou domluvili na okamžitém zastavení návozu materiálu k drcení a rovněž na samotném ukončení drcení (drtička byla v minulém týdnu natrvalo odvezena). Firma bude v průběhu ještě cca 2-3 týdnů pouze odvážet z areálu naskladněnou suť a poté bude činnost zcela ukončena.

Omlouváme se Vám touto cestou, pokud došlo k přechodnému zhoršení prostředí vlivem výše uvedené činnosti a velmi nás to mrzí.

Jsme si vědomi, že výstavba v areálu Odkolek a v budoucnu i ve Freyově cukrovaru do značné míry může obtěžovat stávající obyvatele a my si velmi vážíme dosavadní sousedské tolerance. Chceme být dobrými sousedy i nadále a pro příště si budeme lépe vybírat spolupracující subjekty.

Pokud byste měl v budoucnu připomínky k výstavbě nebo jiné činnosti v našich areálech, neváhejte se prosím na mě napřímo obrátit.

V úctě

S pozdravem

manažer projektu, Metrostav Development a.s.

Ing. Karel Vavruška“

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2024/04/21/ma-smysl-se-zajimat-o-sve-zivotni-prostredi-hluk-a-prach-v-arealu-cukrovaru-konci/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.