Uchlácholit občany, a pak staviteli dovolit úplně cokoli?

Zveřejňujeme  zápis z Valné hromady po tématch

Využití pozemku po garážích Pod Krocínkou

Nová výstavba na pozemku po garážích při ulici Pod Krocínkou bude mít pět pater, což je v příkrém rozporu s tím, co jsme vyjednali s radnicí Prahy 9 v rámci pracovní skupiny „Využití pozemku po garážích Pod Krocínkou“, viz horní obrázek.

 

 

 

Nebyl brán zřetel ani na anketu mezi obyvateli Krocínky, kde si více jak 90% respondentů přálo, aby pozemky zůstaly ve vlastnictví obce a ta tím pádem mohla dohlédnout na využití pozemku. Současný stav je výsměch všem, kteří se mnoha jednání na půdě radnice účastnili a také všem těm, kteří radnici uvěřili. A teď se zde staví se robustní viladomy o pěti patrech.

 

 

Obyvatelé Krocínky se  přitop o využití pozemku jižního svahu na Krocínce intenzivně zajímali již od roku 2008, scházeli se ze zástupci ÚMČ P9, v roce 2015 zorganizovali anketu mezi obyvateli, učastnili se mnoha jednání pracovní skupiny zřízené radnicí Prahy 9, která hledala a vybrala vhodný projekt, tak, aby nebyl narušen charakter spodní Krocínky a také rekreační potenciál Ktíčovského lesoparku a kaštanové aleje, či dětského Květinového hřiště.

Koncem roku 2022 jsme úřad požádali o informace o projektu a stavu povolovacích řízení. Úřad, konkrétně stavební odbor nám tyto informace neposkytl, s odůvodněním, že žádné neexistují. Vizualizaci připravovaného projektu jsme pak našli na internetu, přičemž v té době měly stavby čtyři patra. Ovšem dnes, dle vizualizace na billboardu v Jandově ulici, budou mít pater pět. Budeme se proto radnice Prahy 9 ptát, jak se to mohlo stát. Uchlácholit občany a pak staviteli dovolit úplně cokoli?

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2024/06/12/uchlacholit-obcany-a-pak-staviteli-dovolit-uplne-cokoli/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.