Kategorie: Krocínka

Nové duby pro Klíčovský lesopark

nové duby

Koncem listopadu byly v parku vysazeny dva duby. Umístěny byly na horní louku vedle  prvního kmene.  jedná se o 1ks ERCUS RUBRA – DUB ČERVENÝ a QUERCUS ROBUR – DUB LETNÍ. Těšíme se až na jaře obrazí novým listím. Ještě musíme stromky ochránit pletivem, aby nám je v zimě někdo neohlodal… 

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2011/12/07/dva-stromy-v-klicovskem-parku-vysazeny/

Proč v Klíčovské aleji neroste tráva?

KLP_udusana_hlina2

Důvodem je těžká technika, používaná v péči o park.  Pod stromy v aleji jsou ještě teď uježděné pásy a je patrno, že vrchí část zeminy je na velkých plochách odhrábnutá. Domíváme se, že v důsledku použité mechanizace při úklidu listí od roku 2010, přestala růst v aleji tráva. 

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2011/12/07/proc-neroste-v-klicovske-aleji-trava/

Nové informační desky do Klíčovského lesoparku

Informační tabule

Během podzimu budou v parku doplněny informační desky na již ukotvené konstrukce vlastní výroby. Děkujeme všem, kteří se na výrobě a instalaci tabulí podíleli. Na nástěnkách najdete informace o historii i současnosti Klíčovského lesoparku. Budeme zde zveřejňovat aktuality o procesu revitalizace parku. Dále připravujeme seznam zvířat a ptáků, které můžete v parku vidět.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2011/11/19/nove-informacni-desky-do-klicovskeho-lesoparku/

Svátek stromů v Klíčovském parku 2011

Svátek se vydařil :), jak můžete vidět na fotkách zde. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci podíleli. Děkujeme všem návštěvníkům za svělou atmosféru, kterou nám pomohli vytvořit. Děkujeme MČ Praha 9 za grant. Děkujeme též nadaci VIA za stromy, ptačí budky a krmelec. Také děkujeme počasí, které bylo tak jiskřivě podzimně chladivé. A …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2011/11/01/svatek-stromu-v-klicovskem-parku-2011/

Krocan začne zpracovávat historii Krocínky

mapka - Krocínky

Krocan začne zpracovávat historii Krocínky včetně Klíčovského parku. Prosíme pamětníky o jakékoli materiály, fotografie, historické mapy a jiné podklady, vše samozřejmě vrátíme. Pište nám na email: radiala@seznam.cz

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2010/02/21/krocan-zacne-zpracovavat-historii-krocinky/

Školka Na výsluní – proč ji MČ P9 nechává dále chátrat?

mapka

Krocan se zajímá, proč se neudržuje školka Na výsluní a proč ji MČ P9 nechává dále chátrat. Důvodem je nejspíš záměr MČ Praha 9 tuto školku zrušit a přesunout na jiné místo. Radní Davídek a Tomšů však tento záměr radnice zapírají. Přesto již existují vizualizace zastavení svahu Krocínky (včetně areálu školky), obytným komplexem tzv. Rezidence …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2010/02/21/skolka-na-vysluni-proc-ji-mc-p9-nechava-dale-chatrat/

Dáváme podnět k údržbě zeleně a komunikací

klicov

na základě žádostí občanů jsme informovali Odbor životního prostředí a dopravy městské části Prahy 9 o zanedbaných porostech: – Klíčovský park – odpověď z ÚMČ: jedná se o lesopark, který je ošetřován extenzivně (ne tak často jako běžné parky). Vzhledem k tomu, že rychle narostla tráva, tak se její sekání nestihá. Posekáno bude co nejdříve. …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2008/04/01/davame-podnet-k-udrzbe-zelene-a-komunikaci/

Školka Na výsluní – Znění petice za zachování školky

mapka

Delší dobu se objevují (zatím neoficiální) zprávy o možném budoucím ohrožení existence naší školky. Zástavba pozemků v lokalitě Krocínky v současnosti nabývá na intenzitě. Existují i úvahy o využití pozemku MŠ, konkrétně plán na zástavbu zdola přiléhajícího území současných garáží, který počítá s částí pozemku školky pro příjezdovou komunikaci k budoucím bytovým domům.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.krocanos.cz/2008/03/21/skolka-na-vysluni-%e2%80%93-zneni-petice-za-zachovani-skolky/