Naše činnost v oblasti ochrany zeleně a dřevin

 V našich stanovácimh jsme si vymezili oblast zájmu katastrální území Prahy 9

– Krocan o.s. se ve významných případech kácení dřevin snaží tomuto kácení zamezit nebo omezit jeho rozsah

– případně požaduje zajištění náhradní výsadby stromů

– snažíme se také sledovat kvalitu ořezu stromů

– sledujeme záměry zastavění zelených ploch ( vedených jako zeleň

v uzemním plánu Hl.m. Prahy) na Praze 9

– vystupujeme proti záměrům, které by měly výrazný negativní dopad na životní prostředí a kvalitu života na Praze 9

 Důležité kontaktyomn

 – Údržba zeleně na Praze 9 – pokud víte o „zelených místech“, která potřebují zastřihnout, posekat,… pošlete nám tuto informaci na adresu radiala@seznam.cz nebo přímo volejte Odbor životního prostření a dopravy Městské části Prahy 9, paní Marianovská, tel: 283 091 356

– Kácení a údržba dřevin na Praze 9 – s dotazy se obracejte na Odbor životního prostření a dopravy Městské části Prahy 9, ing. Marta Lupoměská, telefon 283 091 320 nebo na adresu lupomeskam@p9.mepnet.cz

– Nepovolené kácení a údržba dřevin – v případě podezření z porušení Zákona o ochraně krajiny a přírody v oblasti péče o dřeviny rostoucí mimo les kontaktujte Českou inspekci životního prostření – Zelená linka pro bezplatné volání: 800 011 011 nebo MČ Prahu 9 – ing. Marta Lupoměská, telefon 283 091 320 nebo na adresu lupomeskam@p9.mepnet.cz

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2007/02/04/nase-cinnost-v-oblasti-ochrany-zelene-a-drevin/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.