KD Prosek se má stát administrativní budovou!

kd

scéna KD Prosek / 2006

Krocan usiluje o zachování občanské vybavenosti na Praze 9, která slouží kultuře. Pořád však dostáváme matoucí informace od vedení radnice.

bar

bar KD Prosek/ 2007

 

 

 

 

 

 

 

Napsali jsme panu starostovi dopis:

Věc: vyjádření Krocan o.s. k záměru „pronájem 2. NP budovy čp. 322, ul. Jablonecká, Praha 9“ dle § 36 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze – zákon čís. 131/2000 Sb.

Vážený pane starosto,

z veřejně vyvěšeného oznámení jsme se dozvěděli, že městská část Praha 9 má záměr „na pronájem 2. NP budovy čp. 322, ul. Jablonecká, Praha 9, k.ú. Střížkov České spořitelně, a.s..“

Jedná se o jeden z mála objektů v našem obvodu, kde dosud probíhaly volnočasové aktivity, proto by nás zajímalo, zda MČ Praha 9 vypsala na tento prostor výběrové řízení na provozovatele činností, které by umožnily občanům Prahy 9 společenské setkávání, nebo zda rovnou dala přednost komerčnímu využití.

Jsme zásadně proti převádění tohoto typu občanské vybavenosti na komerční typ využití.

Domníváme se, že by mělo být nejsvatější povinností právě našich zastupitelů chránit jako oko v hlavě všechny obecní prostory, které jsou součástí občanské vybavenosti a mohou být jakkoliv využity pro rozvoj občanské společnosti. Jak se k tomu zavázali v „Programové prohlášení Rady městské části Praha 9 pro volební období 2006 – 2010“.

S pozdravem

Krocan o.s. … V Praze dne 4.7.2007

Odpověděl nodpověď 1ám zastupitel Portlík

 odpověď 2

 

 

 

 

 

 

navazující článek >> KD Prosek / do zrekonstruovaného prostoru se nastěhují firmy :(….

>> KD Prosek se má stát sídlem Deváté rozvojové

Permanent link to this article: https://www.krocanos.cz/2007/04/21/kd-prosek-se-ma-stat-administrativni-budovou/

Napsat komentář

Váš email nebude zvežejněn.